Parlamentsfrågor
10 träff(ar) för "6:e valperioden, Böge Reimer"  
Snabbt stigande livsmedelspriser och insatser för livsmedelsbistånd i utvecklingsländerna
O-0039/08
15 april 2008
html
MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT i enlighet med artikel 108 i arbetsordningen från Josep Borrell Fontelles för utskottet för utveckling, och Reimer Böge för Budgetutskottet till kommissionen
Snabbt stigande livsmedelspriser och insatser för livsmedelsbistånd i utvecklingsländerna
O-0038/08
15 april 2008
html
MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT i enlighet med artikel 108 i arbetsordningen från Josep Borrell Fontelles för utskottet för utveckling, och Reimer Böge för Budgetutskottet till rådet
Illegala torskfångster i Östersjön
P-1332/08
27 februari 2008
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Reimer Böge (PPE-DE) till rådet
Illegala torskfångster i Östersjön
E-5361/07
19 oktober 2007
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Reimer Böge (PPE-DE) till rådet
Kostnadsbelastning för insemineringsstationer för nötkreatur till följd av åtgärder mot bluetongue
E-3907/07
19 juli 2007
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Heinz Kindermann (PSE) och Reimer Böge (PPE-DE) till kommissionen
Skattebefrielse för strömförsörjning till fartyg i gemenskapshamnar
E-3215/07
13 juni 2007
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Reimer Böge (PPE-DE) till kommissionen
Bluetongue och förbud mot förflyttning
E-1613/07
19 mars 2007
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Reimer Böge (PPE-DE), Jan Mulder (ALDE), Markus Pieper (PPE-DE) och Lutz Goepel (PPE-DE) till kommissionen
Utvärdering av uppgifter som stöder ett nytt godkännande av växtskyddsmedel enligt 91/414/EEG
E-1428/07
8 mars 2007
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Françoise Grossetête (PPE-DE), Reimer Böge (PPE-DE) och Jorgo Chatzimarkakis (ALDE) till kommissionen
Pojkar och unga män främjas inte i tillräcklig utsträckning
E-0127/07
11 januari 2007
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Markus Pieper (PPE-DE), Daniel Caspary (PPE-DE), Peter Liese (PPE-DE), Ingeborg Gräßle (PPE-DE), Kurt Joachim Lauk (PPE-DE), Karsten Friedrich Hoppenstedt (PPE-DE), Elmar Brok (PPE-DE), Herbert Reul (PPE-DE), Albert Deß (PPE-DE), Thomas Ulmer (PPE-DE), Christoph Konrad (PPE-DE), Reimer Böge (PPE-DE), Godelieve Quisthoudt-Rowohl (PPE-DE), Kurt Lechner (PPE-DE), Albert Jan Maat (PPE-DE), Neil Parish (PPE-DE), Rainer Wieland (PPE-DE), Michael Gahler (PPE-DE), Zita Pleštinská (PPE-DE), Jan Christian Ehler (PPE-DE), Roland Gewalt (PPE-DE), Manfred Weber (PPE-DE), Andreas Schwab (PPE-DE), Christa Klaß (PPE-DE), Karl von Wogau (PPE-DE), Ewa Klamt (PPE-DE), Klaus-Heiner Lehne (PPE-DE), Kinga Gál (PPE-DE), Doris Pack (PPE-DE), Georg Jarzembowski (PPE-DE), Lutz Goepel (PPE-DE), Ingo Friedrich (PPE-DE), Maria Martens (PPE-DE), Markus Ferber (PPE-DE) och Alexander Radwan (PPE-DE) till kommissionen
Särskatt på visstidsanställning i Danmark
E-1522/04
1 juni 2005
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Reimer Böge (PPE-DE) och Willi Piecyk (PSE)
Rättsligt meddelande