Parlamentsfrågor
5 träff(ar) för "7:e valperioden, Soini Timo"  
Kommissionens underlåtenhet att besvara frågor om ett klart och exakt genomförande av direktiv 92/43/EEG
P-6984/2010
3 september 2010
html
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Timo Soini (EFD)
Kommissionen kräver inte att direktiv 92/43/EG ska genomföras i Finland på det sätt som gemenskapslagstiftningens rättspraxis förutsätter
P-2433/10
30 mars 2010
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Timo Soini (EFD) till kommissionen
Införlivande i nationell lagstiftning av kriterierna enligt artikel 4.1 och etapp 1 i bilaga III i direktiv 92/43 och jämförelse av tolkningen av livsmiljötypen silikatrika bergsluttningar
P-0041/10
7 januari 2010
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Timo Soini (EFD) till kommissionen
Beaktande av de olika villkoren i medlemsstaterna i den gemensamma fiskeripolitiken (GFP)
E-6337/09
8 december 2009
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Timo Soini (EFD) till kommissionen
Överföring av urvalskriterierna för Natura 2000-områdena till nationell lagstiftning och jämförelse av tolkningen av livsmiljötypen silikatrika bergsluttningar (kod 8220)
P-5247/09
15 oktober 2009
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Timo Soini (EFD) till kommissionen
Rättsligt meddelande