Parlamentsfrågor
135 träff(ar) för "7:e valperioden, Matias Marisa"  
Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Water supply pipes containing asbestos and supply failures
E-005193/2014
17 April 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Marisa Matias (GUE/NGL), Alda Sousa (GUE/NGL)
Science and Technology Park on the edge of the Ria de Aveiro (Portugal)
E-005192/2014
17 April 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Marisa Matias (GUE/NGL), Alda Sousa (GUE/NGL)
Limits to fishing off Culatra Island
E-005191/2014
17 April 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Marisa Matias (GUE/NGL), Alda Sousa (GUE/NGL)
Construction of a high-voltage line between Portugal and Galicia
E-005190/2014
17 April 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Alda Sousa (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), Iñaki Irazabalbeitia Fernández (Verts/ALE)
Bairro do Sobreiro - Maia, Portugal
E-005189/2014
17 April 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Marisa Matias (GUE/NGL), Alda Sousa (GUE/NGL)
VP/HR - Family unification within Israeli territory
E-005175/2014
17 April 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Marisa Matias (GUE/NGL), Alda Sousa (GUE/NGL)
Monitoring of guidelines implementation
E-005174/2014
17 April 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Marisa Matias (GUE/NGL), Alda Sousa (GUE/NGL)
VP/HR - Israel's ongoing demolitions of EU-funded humanitarian aid projects
E-005173/2014
17 April 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Marisa Matias (GUE/NGL), Alda Sousa (GUE/NGL)
Förlängning av den maximalt tillåtna tiden (18 månader) för hållande i förvar i Grekland, vilket strider mot återvändandedirektivet
O-000055/2014
7 april 2014
html
Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Nikolaos Chountis, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Sabine Lösing, Marisa Matias, Willy Meyer, Paul Murphy, Alda Sousa, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, för GUE/NGL-gruppen
Occupational hazards in the motor industry
E-004239/2014
4 April 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Marisa Matias (GUE/NGL)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Rättsligt meddelande