Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
16 søgeresultat(er) for "6. valgperiode, CEDERSCHIÖLD Charlotte"  
1 2
Grænseoverskridende sundhedsydelser
H-0082/09
3. februar 2009
html
SPØRGSMÅL til spørgetiden under mødeperioden i marts I 2009 jf. forretningsordenens artikel 109 af Charlotte Cederschiöld til Kommissionen
Virksomheder inden for sundhedssektoren og den medicinske sektor
E-3602/08
13. juni 2008
html
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL af Charlotte Cederschiöld (PPE-DE) til Kommissionen
Arbejdsret
E-2457/07
30. april 2007
html
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL af Charlotte Cederschiöld (PPE-DE) til Kommissionen
Konkurrenceneutralitet inden for sektoren for byggematerialer
E-4050/06
14. september 2006
html
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL af Charlotte Cederschiöld (PPE-DE) til Kommissionen
Handel med emissionsrettigheder
E-1541/06
30. marts 2006
html
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL af Charlotte Cederschiöld (PPE-DE) til Kommissionen
Konsekvensevaluering om lagring af data
E-1131/06
10. marts 2006
html
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL af Charlotte Cederschiöld (PPE-DE) til Kommissionen
Den europæiske menneskerettighedskonvention og lagring af data
E-0660/06
9. februar 2006
html
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL af Charlotte Cederschiöld (PPE-DE) til Kommissionen
Den europæiske menneskerettighedskonvention (EMRK) og dataopbevaring
P-0652/06
9. februar 2006
html
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL af Charlotte Cederschiöld (PPE-DE) til Kommissionen
Opbevaring af data pr. 14. december 2005
P-4917/05
15. december 2005
html
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL af Charlotte Cederschiöld (PPE-DE) til Kommissionen
Truslen mod miljøet og energiforsyningssikkerheden som følge af anlægget af den nordeuropæiske naturgasledning, den såkaldte Østersørørledning
O-0113/05
13. december 2005
html
MUNDTLIG FORESPØRGSEL MED FORHANDLING jf. forretningsordenens artikel 108 af Bogusław Sonik, Jacek Saryusz-Wolski, Gitte Seeberg, Gunnar Hökmark, Piia-Noora Kauppi, Vytautas Landsbergis, Valdis Dombrovskis, Tunne Kelam, Christopher Beazley, Françoise Grossetête, Richard Seeber, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Eija-Riitta Korhola, Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Anna Ibrisagic, Anders Wijkman, Ville Itälä, Aldis Kušķis, Rihards Pīks, Anna Záborská, Zita Pleštinská, Jerzy Buzek, Zdzisław Chmielewski, Małgorzata Handzlik, Stanisław Jałowiecki, Filip Kaczmarek, Bogdan Klich, Barbara Kudrycka, Zbigniew Kuźmiuk, Janusz Lewandowski, Jan Olbrycht, Paweł Piskorski, Zdzisław Podkański, Jacek Protasiewicz, Czesław Siekierski, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Zaleski, Tadeusz Zwiefka, Marek Siwiec, Lidia Geringer de Oedenberg, Andrzej Szejna, Józef Pinior, Genowefa Grabowska, Bogdan Golik, Wiesław Kuc, Dariusz Rosati og Adam Gierek til Kommissionen
1 2
Juridisk meddelelse