Parlementaire vragen
16 resultaat/resultaten voor "6de zittingsperiode, CEDERSCHIÖLD Charlotte"  
1 2
Grensoverschrijdende gezondheidszorg
H-0082/09
3 februari 2009
html
MONDELINGE VRAAG voor het vragenuur van de vergaderperiode van maart I 2009 ingediend overeenkomstig artikel 109 van het Reglement van Charlotte Cederschiöld aan de Commissie
Bedrijfsuitoefening in de sector gezondheids- en ziekenzorg
E-3602/08
13 juni 2008
html
SCHRIFTELIJKE VRAAG van Charlotte Cederschiöld (PPE-DE) aan de Commissie
Arbeidsrecht
E-2457/07
30 april 2007
html
SCHRIFTELIJKE VRAAG van Charlotte Cederschiöld (PPE-DE) aan de Commissie
Concurrentieneutraliteit in de bouwmaterialensector
E-4050/06
14 september 2006
html
SCHRIFTELIJKE VRAAG van Charlotte Cederschiöld (PPE-DE) aan de Commissie
Handel in emissierechten
E-1541/06
30 maart 2006
html
SCHRIFTELIJKE VRAAG van Charlotte Cederschiöld (PPE-DE) aan de Commissie
Effectonderzoek in verband met opslag van gegevens
E-1131/06
10 maart 2006
html
SCHRIFTELIJKE VRAAG van Charlotte Cederschiöld (PPE-DE) aan de Commissie
Bewaring van gegevens volgens de Europese Conventie van de rechten van de mens
E-0660/06
9 februari 2006
html
SCHRIFTELIJKE VRAAG van Charlotte Cederschiöld (PPE-DE) aan de Commissie
EVRM en bewaren van gegevens
P-0652/06
9 februari 2006
html
SCHRIFTELIJKE VRAAG van Charlotte Cederschiöld (PPE-DE) aan de Commissie
Opslag van gegevens per 14 december 2005
P-4917/05
15 december 2005
html
SCHRIFTELIJKE VRAAG van Charlotte Cederschiöld (PPE-DE) aan de Commissie
Bedreiging van milieu en energievoorziening in verband met de aanleg van de Noord-Europese gasleiding ("Oostzeepijpleiding")
O-0113/05
13 december 2005
html
MONDELINGE VRAAG MET DEBAT ingediend overeenkomstig artikel 108 van het Reglement van Bogusław Sonik, Jacek Saryusz-Wolski, Gitte Seeberg, Gunnar Hökmark, Piia-Noora Kauppi, Vytautas Landsbergis, Valdis Dombrovskis, Tunne Kelam, Christopher Beazley, Françoise Grossetête, Richard Seeber, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Eija-Riitta Korhola, Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Anna Ibrisagic, Anders Wijkman, Ville Itälä, Aldis Kušķis, Rihards Pīks, Anna Záborská, Zita Pleštinská, Jerzy Buzek, Zdzisław Chmielewski, Małgorzata Handzlik, Stanisław Jałowiecki, Filip Kaczmarek, Bogdan Klich, Barbara Kudrycka, Zbigniew Kuźmiuk, Janusz Lewandowski, Jan Olbrycht, Paweł Piskorski, Zdzisław Podkański, Jacek Protasiewicz, Czesław Siekierski, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Zaleski, Tadeusz Zwiefka, Marek Siwiec, Lidia Geringer de Oedenberg, Andrzej Szejna, Józef Pinior, Genowefa Grabowska, Bogdan Golik, Wiesław Kuc, Dariusz Rosati en Adam Gierek aan de Commissie
1 2
Juridische mededeling