Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
30 søgeresultat(er) for "6. valgperiode, Konrad Christoph"  
1 2 3
Gruppefritagelse for køretøjer
E-0871/09
4. februar 2009
html
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL af Malcolm Harbour (PPE-DE) og Christoph Konrad (PPE-DE) til Kommissionen
Konkurrence på det tyske gasmarked
E-3878/08
30. juni 2008
html
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL af Christoph Konrad (PPE-DE) til Kommissionen
Anerkendelse af miljøplaketter i hele EU
E-3535/08
11. juni 2008
html
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL af Christoph Konrad (PPE-DE) og Ruth Hieronymi (PPE-DE) til Kommissionen
EU-midler til Nokia i Rumænien
E-0343/08
23. januar 2008
html
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL af Christoph Konrad (PPE-DE) til Kommissionen
Konkurrenceforvridninger i forbindelse med disagio og kreditkorttransaktioner
E-6234/07
3. december 2007
html
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL af Christoph Konrad (PPE-DE) til Kommissionen
Deregulering inden for EU's telekommunikationspolitik
E-4319/07
30. august 2007
html
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL af Christoph Konrad (PPE-DE) til Kommissionen
Kriterier for at opnå betegnelsen "Europaskole"
E-0338/07
24. januar 2007
html
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL af Christoph Konrad (PPE-DE) til Kommissionen
Utilstrækkelig støtte til drenge og unge mænd
E-0127/07
11. januar 2007
html
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL af Markus Pieper (PPE-DE), Daniel Caspary (PPE-DE), Peter Liese (PPE-DE), Ingeborg Gräßle (PPE-DE), Kurt Joachim Lauk (PPE-DE), Karsten Friedrich Hoppenstedt (PPE-DE), Elmar Brok (PPE-DE), Herbert Reul (PPE-DE), Albert Deß (PPE-DE), Thomas Ulmer (PPE-DE), Christoph Konrad (PPE-DE), Reimer Böge (PPE-DE), Godelieve Quisthoudt-Rowohl (PPE-DE), Kurt Lechner (PPE-DE), Albert Jan Maat (PPE-DE), Neil Parish (PPE-DE), Rainer Wieland (PPE-DE), Michael Gahler (PPE-DE), Zita Pleštinská (PPE-DE), Jan Christian Ehler (PPE-DE), Roland Gewalt (PPE-DE), Manfred Weber (PPE-DE), Andreas Schwab (PPE-DE), Christa Klaß (PPE-DE), Karl von Wogau (PPE-DE), Ewa Klamt (PPE-DE), Klaus-Heiner Lehne (PPE-DE), Kinga Gál (PPE-DE), Doris Pack (PPE-DE), Georg Jarzembowski (PPE-DE), Lutz Goepel (PPE-DE), Ingo Friedrich (PPE-DE), Maria Martens (PPE-DE), Markus Ferber (PPE-DE) og Alexander Radwan (PPE-DE) til Kommissionen
Anvendelse af gruppefritagelsesforordningen for biler på forhandlere af Mercedes-Benz
E-5255/06
23. november 2006
html
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL af Christoph Konrad (PPE-DE) til Kommissionen
Etableringsfrihed på det europæiske marked for hasardspil
E-4249/06
27. september 2006
html
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL af Christoph Konrad (PPE-DE) til Kommissionen
1 2 3
Juridisk meddelelse