Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
30 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Konrad Christoph"  
1 2 3
Συμβατότητα του γερμανικού συστήματος petcycle με τις οδηγίες της ΕΕ
E-0918/05
1 Μαρτίου 2005
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: KONRAD Christoph (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Συστηματική παραβίαση της συμφωνίας του Σένγκεν από τη γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση
E-0773/05
22 Φεβρουαρίου 2005
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: KONRAD Christoph (PPE-DE) προς το Συμβούλιο
Συστηματική παραβίαση της συμφωνίας του Σένγκεν από τη γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση
E-0772/05
22 Φεβρουαρίου 2005
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: KONRAD Christoph (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μέσω ενισχύσεων προς γερμανικούς αερολιμένες
E-2983/04
12 Νοεμβρίου 2004
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: KONRAD Christoph (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μέσω ενισχύσεων σε γερμανικές τράπεζες ομοσπονδιακών κρατών
E-2931/04
10 Νοεμβρίου 2004
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: KONRAD Christoph (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Στρεβλώσεις του ανταγωνισμού λόγω της χορήγησης ενισχύσεων στη βιομηχανία συνθετικών ινών
E-2882/04
4 Νοεμβρίου 2004
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: KONRAD Christoph (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Η κατάσταση στην Τουρκία όσον αφορά το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα
E-2750/04
22 Οκτωβρίου 2004
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: KONRAD Christoph (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Εφαρμογή του κανονισμού για την απαλλαγή κατά κατηγορία οχημάτων με κινητήρα
E-2110/04
9 Σεπτεμβρίου 2004
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: KONRAD Christoph (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Κατασκευή αυτοκινητοδρόμου στη Ρουμανία
E-2030/04
3 Σεπτεμβρίου 2004
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: KONRAD Christoph (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Διασυνοριακή απάτη στον τομέα του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
E-1807/04
29 Ιουλίου 2004
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: KONRAD Christoph (PPE-DE) προς την Επιτροπή
1 2 3
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου