Parlementaire vragen
30 resultaat/resultaten voor "6de zittingsperiode, Konrad Christoph"  
1 2 3
Groepsvrijstelling voor voertuigen
E-0871/09
4 februari 2009
html
SCHRIFTELIJKE VRAAG van Malcolm Harbour (PPE-DE) en Christoph Konrad (PPE-DE) aan de Commissie
Concurrentie op de Duitse gasmarkt
E-3878/08
30 juni 2008
html
SCHRIFTELIJKE VRAAG van Christoph Konrad (PPE-DE) aan de Commissie
Erkenning van milieuvignetten in de hele EU
E-3535/08
11 juni 2008
html
SCHRIFTELIJKE VRAAG van Christoph Konrad (PPE-DE) en Ruth Hieronymi (PPE-DE) aan de Commissie
EU-steun voor Nokia in Roemenië
E-0343/08
23 januari 2008
html
SCHRIFTELIJKE VRAAG van Christoph Konrad (PPE-DE) aan de Commissie
Concurrentievervalsing met betrekking tot disagio en betaling per creditcard
E-6234/07
3 december 2007
html
SCHRIFTELIJKE VRAAG van Christoph Konrad (PPE-DE) aan de Commissie
Deregulering van het Europese telecommunicatiebeleid
E-4319/07
30 augustus 2007
html
SCHRIFTELIJKE VRAAG van Christoph Konrad (PPE-DE) aan de Commissie
Criteria voor de kwalificatie "Europaschool"
E-0338/07
24 januari 2007
html
SCHRIFTELIJKE VRAAG van Christoph Konrad (PPE-DE) aan de Commissie
Onvoldoende ondersteuning van jongens en jonge mannen
E-0127/07
11 januari 2007
html
SCHRIFTELIJKE VRAAG van Markus Pieper (PPE-DE), Daniel Caspary (PPE-DE), Peter Liese (PPE-DE), Ingeborg Gräßle (PPE-DE), Kurt Joachim Lauk (PPE-DE), Karsten Friedrich Hoppenstedt (PPE-DE), Elmar Brok (PPE-DE), Herbert Reul (PPE-DE), Albert Deß (PPE-DE), Thomas Ulmer (PPE-DE), Christoph Konrad (PPE-DE), Reimer Böge (PPE-DE), Godelieve Quisthoudt-Rowohl (PPE-DE), Kurt Lechner (PPE-DE), Albert Jan Maat (PPE-DE), Neil Parish (PPE-DE), Rainer Wieland (PPE-DE), Michael Gahler (PPE-DE), Zita Pleštinská (PPE-DE), Jan Christian Ehler (PPE-DE), Roland Gewalt (PPE-DE), Manfred Weber (PPE-DE), Andreas Schwab (PPE-DE), Christa Klaß (PPE-DE), Karl von Wogau (PPE-DE), Ewa Klamt (PPE-DE), Klaus-Heiner Lehne (PPE-DE), Kinga Gál (PPE-DE), Doris Pack (PPE-DE), Georg Jarzembowski (PPE-DE), Lutz Goepel (PPE-DE), Ingo Friedrich (PPE-DE), Maria Martens (PPE-DE), Markus Ferber (PPE-DE) en Alexander Radwan (PPE-DE) aan de Commissie
Toepassing van de generieke vrijstellingsverordening voor motorvoertuigen op Duitse vertegenwoordigers van Mercedes Benz
E-5255/06
23 november 2006
html
SCHRIFTELIJKE VRAAG van Christoph Konrad (PPE-DE) aan de Commissie
Recht van vrije vestiging op de Europese kansspelenmarkt
E-4249/06
27 september 2006
html
SCHRIFTELIJKE VRAAG van Christoph Konrad (PPE-DE) aan de Commissie
1 2 3
Juridische mededeling