Parlamentsfrågor
30 träff(ar) för "6:e valperioden, Konrad Christoph"  
1 2 3
Gruppundantag för fordon
E-0871/09
4 februari 2009
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Malcolm Harbour (PPE-DE) och Christoph Konrad (PPE-DE) till kommissionen
Konkurrens på den tyska gasmarknaden
E-3878/08
30 juni 2008
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Christoph Konrad (PPE-DE) till kommissionen
Erkännande av miljöplaketter överallt inom EU
E-3535/08
11 juni 2008
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Christoph Konrad (PPE-DE) och Ruth Hieronymi (PPE-DE) till kommissionen
EU-medel till Nokia i Rumänien
E-0343/08
23 januari 2008
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Christoph Konrad (PPE-DE) till kommissionen
Snedvridning av konkurrensen genom uttag av avgifter vid kreditkortsanvändning
E-6234/07
3 december 2007
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Christoph Konrad (PPE-DE) till kommissionen
Mindre regleringar inom ramen för EU:s telekommunikationspolitik
E-4319/07
30 augusti 2007
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Christoph Konrad (PPE-DE) till kommissionen
Kriterier för att kunna kallas "Europaskola"
E-0338/07
24 januari 2007
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Christoph Konrad (PPE-DE) till kommissionen
Pojkar och unga män främjas inte i tillräcklig utsträckning
E-0127/07
11 januari 2007
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Markus Pieper (PPE-DE), Daniel Caspary (PPE-DE), Peter Liese (PPE-DE), Ingeborg Gräßle (PPE-DE), Kurt Joachim Lauk (PPE-DE), Karsten Friedrich Hoppenstedt (PPE-DE), Elmar Brok (PPE-DE), Herbert Reul (PPE-DE), Albert Deß (PPE-DE), Thomas Ulmer (PPE-DE), Christoph Konrad (PPE-DE), Reimer Böge (PPE-DE), Godelieve Quisthoudt-Rowohl (PPE-DE), Kurt Lechner (PPE-DE), Albert Jan Maat (PPE-DE), Neil Parish (PPE-DE), Rainer Wieland (PPE-DE), Michael Gahler (PPE-DE), Zita Pleštinská (PPE-DE), Jan Christian Ehler (PPE-DE), Roland Gewalt (PPE-DE), Manfred Weber (PPE-DE), Andreas Schwab (PPE-DE), Christa Klaß (PPE-DE), Karl von Wogau (PPE-DE), Ewa Klamt (PPE-DE), Klaus-Heiner Lehne (PPE-DE), Kinga Gál (PPE-DE), Doris Pack (PPE-DE), Georg Jarzembowski (PPE-DE), Lutz Goepel (PPE-DE), Ingo Friedrich (PPE-DE), Maria Martens (PPE-DE), Markus Ferber (PPE-DE) och Alexander Radwan (PPE-DE) till kommissionen
Tillämpning av förordningen om motorfordon på tyska Mercedes-Benz-handelsagenter
E-5255/06
23 november 2006
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Christoph Konrad (PPE-DE) till kommissionen
Etableringsfrihet inom den europeiska marknaden för spel och vadslagning
E-4249/06
27 september 2006
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Christoph Konrad (PPE-DE) till kommissionen
1 2 3
Rättsligt meddelande