Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
48 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Siekierski Czesław Adam"  
1 2 3 4 5
Δυσχερής θέση των καπνοπαραγωγών της ΕΕ
E-3135/09
15 Απριλίου 2009
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Czesław Adam Siekierski (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Προώθηση της κατανάλωσης βοείου κρέατος στην Πολωνία
P-2743/09
2 Απριλίου 2009
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Czesław Adam Siekierski (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Το φασόλι Fasola Korczyńska ως προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη
P-0487/09
22 Ιανουαρίου 2009
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Czesław Adam Siekierski (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Υπερβολικός έλεγχος των Πολωνών από τα γερμανικά τελωνεία
E-0143/09
12 Ιανουαρίου 2009
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Czesław Adam Siekierski (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Πρόγραμμα πρόληψης και καταπολέμησης της νόσου της μελανής γλώσσας στα κράτη της ΕΕ
P-6136/08
5 Νοεμβρίου 2008
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Czesław Adam Siekierski (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Παραποίηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων
P-5824/08
17 Οκτωβρίου 2008
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Czesław Adam Siekierski (PPE-DE) προς την Επιτροπή
" Λουκάνικα Liszki"
P-3946/08
2 Ιουλίου 2008
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Czesław Adam Siekierski (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Σχέδιο αναδιάρθρωσης των ναυπηγείων στις πόλεις Γδύνια και Στετίνο
P-3604/08
13 Ιουνίου 2008
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Czesław Adam Siekierski (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Κρέας πουλερικών που έχει υποστεί χημική απολύμανση στις Ηνωμένες Πολιτείες
E-2501/08
18 Απριλίου 2008
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Czesław Adam Siekierski (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Καλλιέργειες καπνού στην Ευρωπαϊκή Ένωση
P-2149/08
7 Απριλίου 2008
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Czesław Adam Siekierski (PPE-DE) προς την Επιτροπή
1 2 3 4 5
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου