Interpelacje
Znaleziono 48 wynik(-i) dla "6 kadencja, Siekierski Czesław Adam"  
1 2 3 4 5
Opóźnienie przystąpienia nowych państw członkowskich do strefy Schengen
O-0112/06
3 października 2006
html
ZAPYTANIE USTNE WYMAGAJĄCE DEBATY zgodnie z artykułem 108 Regulaminu skierowane przez: Zita Pleštinská, Peter Šťastný, Milan Gaľa, Ján Hudacký, Miroslav Mikolášik, Monika Beňová, Vladimír Maňka, Miloš Koterec, Irena Belohorská, Peter Baco, Sergej Kozlík, Tomáš Zatloukal, Jan Březina, Miroslav Ouzký, Jan Zahradil, Oldřich Vlasák, Petr Duchoň, Jaroslav Zvěřina, Nina Škottová, Milan Cabrnoch, Ivo Strejček, Libor Rouček, Joseph Muscat, Aldis Kušķis, Bernd Posselt, Árpád Duka-Zólyomi, Małgorzata Handzlik, Edit Bauer, Rihards Pīks, Paweł Piskorski, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Jacek Saryusz-Wolski, Ioannis Kasoulides, Danutė Budreikaitė, Justas Paleckis, Zdzisław Podkański, Romana Jordan Cizelj, Jan Olbrycht, Pál Schmitt, Alojz Peterle, Tadeusz Zwiefka, Zbigniew Zaleski, Georgios Papastamkos, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Anna Záborská, Guido Podestà, Lívia Járóka, Jerzy Buzek, Zuzana Roithová, Hanna Foltyn-Kubicka, Urszula Krupa, Bogdan Pęk, József Szájer, Csaba Őry, Vladimír Železný, Jana Hybášková, Stanisław Jałowiecki, Ljudmila Novak, Lambert van Nistelrooij, Filip Kaczmarek, László Surján, Alexander Stubb, Jas Gawronski, Barbara Kudrycka, Etelka Barsi-Pataky, Albert Deß, Simon Busuttil, Grażyna Staniszewska, Michael Gahler, Luisa Rudi Ubeda, Czesław Siekierski, Jan Masiel, John Bowis, Zbigniew Kuźmiuk, Tunne Kelam, Ryszard Czarnecki, Marek Czarnecki, Horst Posdorf, Thomas Ulmer, Ioannis Gklavakis, Nikolaos Vakalis, John Purvis, Béla Glattfelder, Zsolt Becsey, Andreas Schwab, Manolis Mavrommatis, Leopold Rutowicz, Henrik Lax oraz Charles Tannock do Komisji
Klęski suszy w Polsce
P-3657/06
1 sierpnia 2006
html
ZAPYTANIE PISEMNE złożone przez: Czesław Siekierski (PPE-DE) do Komisji
Nadmiernych zapasów w nowych państwach członkowskich
E-3655/06
31 lipca 2006
html
ZAPYTANIE PISEMNE złożone przez: Czesław Siekierski (PPE-DE) do Komisji
Wymiana handlowa produktami rolno-spożywczymi
P-3549/06
18 lipca 2006
html
ZAPYTANIE PISEMNE złożone przez: Czesław Siekierski (PPE-DE) do Komisji
Dopłaty bezpośrednie dla polskich rolników
E-2295/06
15 maja 2006
html
ZAPYTANIE PISEMNE złożone przez: Czesław Siekierski (PPE-DE) do Komisji
Rynek owoców miękkich w Polsce
P-2156/06
5 maja 2006
html
ZAPYTANIE PISEMNE złożone przez: Czesław Siekierski (PPE-DE) do Komisji
Embargo na polski eksport rolny do Rosji
P-2053/06
28 kwietnia 2006
html
ZAPYTANIE PISEMNE złożone przez: Czesław Siekierski (PPE-DE) do Komisji
Wsparcie sektora drobiarskiego
P-1577/06
31 marca 2006
html
ZAPYTANIE PISEMNE złożone przez: Czesław Siekierski (PPE-DE) do Komisji
Otwarcie rynków pracy Państw Członkowskich Unii Europejskiej
E-0793/06
16 lutego 2006
html
ZAPYTANIE PISEMNE złożone przez: Czesław Siekierski (PPE-DE) do Rady
Sprawy importu aluminium do Unii Europejskiej
E-0745/06
15 lutego 2006
html
ZAPYTANIE PISEMNE złożone przez: Czesław Siekierski (PPE-DE) do Komisji
1 2 3 4 5
Informacja prawna