Parlamentní otázky
18 výsledek/výsledky pro výraz(y): "6. období, Laperrouze Anne"  
Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).
1 2
Connection of the eastern Moselle region to the Bavaria-North Sea axis
E-3436/09
29 April 2009
html
WRITTEN QUESTION by Anne Laperrouze (ALDE) to the Commission
Růžová vína a autorizované enologické postupy
O-0067/09
2. dubna 2009
html
OTÁZKA K ÚSTNÍMU ZODPOVĚZENÍ S ROZPRAVOU kterou podle článku 108 jednacího řádu pokládají Astrid Lulling, Jean-Pierre Audy, Joseph Daul, Françoise Grossetête, Véronique Mathieu, Elisabeth Morin, Margie Sudre, Oldřich Vlasák a Dominique Vlastoza skupinu PPE-DE, Patrick Louisza skupinu IND/DEM, Jean Marie Beaupuy, Anne Laperrouze, Nathalie Griesbeck a Marielle De Sarnezza skupinu ALDE a Sergio Berlato, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Domenico Antonio Basile, Alessandro Foglietta, Antonio Mussa, Sebastiano (Nello) Musumeci, Giovanni Robusti, Umberto Pirilli a Salvatore Tatarellaza skupinu UEN Komisi
EGNOS and Galileo programmes
E-1985/09
17 March 2009
html
WRITTEN QUESTION by Anne Laperrouze (ALDE) to the Council
EGNOS and Galileo programmes
P-1957/09
16 March 2009
html
WRITTEN QUESTION by Anne Laperrouze (ALDE) to the Commission
Mobility within Europe for young wine growers
E-1894/09
16 March 2009
html
WRITTEN QUESTION by Anne Laperrouze (ALDE) to the Commission
The Solidarity Fund
E-1132/09
13 February 2009
html
WRITTEN QUESTION by Anne Laperrouze (ALDE) and Jean Marie Beaupuy (ALDE) to the Commission
The Solidarity Fund
E-1131/09
13 February 2009
html
WRITTEN QUESTION by Anne Laperrouze (ALDE) and Jean Marie Beaupuy (ALDE) to the Council
Funding for the European Translators' Houses follow-up
E-5816/08
17 October 2008
html
WRITTEN QUESTION by Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE), Anne Laperrouze (ALDE) and Zita Gurmai (PSE) to the Commission
Subcontracting in the aviation sector
E-5534/08
2 October 2008
html
WRITTEN QUESTION by Anne Laperrouze (ALDE) to the Commission
Subcontracting in the aviation sector
E-5533/08
2 October 2008
html
WRITTEN QUESTION by Anne Laperrouze (ALDE) to the Council
1 2
Právní upozornění