Parlamentiniai klausimai
Rezultatas (-ai) "18" žodžiui (-iams): "6-oji kadencija, Laperrouze Anne"  
Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.
1 2
Connection of the eastern Moselle region to the Bavaria-North Sea axis
E-3436/09
29 April 2009
html
WRITTEN QUESTION by Anne Laperrouze (ALDE) to the Commission
Rožinis vynas ir leidžiami vynininkystės metodai
O-0067/09
2009 m. balandžio 2 d.
html
KLAUSIMAS ŽODŽIU SU DEBATAIS pagal 108 Darbo tvarkos taisyklių straipsnį pateikė Astrid Lulling, Jean-Pierre Audy, Joseph Daul, Françoise Grossetête, Véronique Mathieu, Elisabeth Morin, Margie Sudre, Oldřich Vlasák ir Dominique Vlasto PPE-DE vardu, Patrick Louis IND/DEM vardu, Jean Marie Beaupuy, Anne Laperrouze, Nathalie Griesbeck ir Marielle De Sarnez ALDE vardu ir Sergio Berlato, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Domenico Antonio Basile, Alessandro Foglietta, Antonio Mussa, Sebastiano (Nello) Musumeci, Giovanni Robusti, Umberto Pirilli ir Salvatore Tatarella UEN vardu Komisijai
EGNOS and Galileo programmes
E-1985/09
17 March 2009
html
WRITTEN QUESTION by Anne Laperrouze (ALDE) to the Council
EGNOS and Galileo programmes
P-1957/09
16 March 2009
html
WRITTEN QUESTION by Anne Laperrouze (ALDE) to the Commission
Mobility within Europe for young wine growers
E-1894/09
16 March 2009
html
WRITTEN QUESTION by Anne Laperrouze (ALDE) to the Commission
The Solidarity Fund
E-1132/09
13 February 2009
html
WRITTEN QUESTION by Anne Laperrouze (ALDE) and Jean Marie Beaupuy (ALDE) to the Commission
The Solidarity Fund
E-1131/09
13 February 2009
html
WRITTEN QUESTION by Anne Laperrouze (ALDE) and Jean Marie Beaupuy (ALDE) to the Council
Funding for the European Translators' Houses follow-up
E-5816/08
17 October 2008
html
WRITTEN QUESTION by Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE), Anne Laperrouze (ALDE) and Zita Gurmai (PSE) to the Commission
Subcontracting in the aviation sector
E-5534/08
2 October 2008
html
WRITTEN QUESTION by Anne Laperrouze (ALDE) to the Commission
Subcontracting in the aviation sector
E-5533/08
2 October 2008
html
WRITTEN QUESTION by Anne Laperrouze (ALDE) to the Council
1 2
Teisinis pranešimas