Deputātu jautājumi
Meklēšanas rezultāti: 18 ar "6. parlamentārais sasaukums, Laperrouze Anne"  
Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).
1 2
Connection of the eastern Moselle region to the Bavaria-North Sea axis
E-3436/09
29 April 2009
html
WRITTEN QUESTION by Anne Laperrouze (ALDE) to the Commission
Sārtvīns un atļautā vīndarības prakse
O-0067/09
2009. gada 2. aprīļa
html
MUTISKS JAUTĀJUMS AR DEBATĒM saskaņā ar Reglamenta 108. pantu Iesnieguši Astrid Lulling, Jean-Pierre Audy, Joseph Daul, Françoise Grossetête, Véronique Mathieu, Elisabeth Morin, Margie Sudre, Oldřich Vlasák un Dominique Vlasto, PPE-DE grupas vārdā, Patrick Louis, IND/DEM grupas vārdā, Jean Marie Beaupuy, Anne Laperrouze, Nathalie Griesbeck un Marielle De Sarnez, ALDE grupas vārdā un Sergio Berlato, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Domenico Antonio Basile, Alessandro Foglietta, Antonio Mussa, Sebastiano (Nello) Musumeci, Giovanni Robusti, Umberto Pirilli un Salvatore Tatarella, UEN grupas vārdā Komisijai
EGNOS and Galileo programmes
E-1985/09
17 March 2009
html
WRITTEN QUESTION by Anne Laperrouze (ALDE) to the Council
EGNOS and Galileo programmes
P-1957/09
16 March 2009
html
WRITTEN QUESTION by Anne Laperrouze (ALDE) to the Commission
Mobility within Europe for young wine growers
E-1894/09
16 March 2009
html
WRITTEN QUESTION by Anne Laperrouze (ALDE) to the Commission
The Solidarity Fund
E-1132/09
13 February 2009
html
WRITTEN QUESTION by Anne Laperrouze (ALDE) and Jean Marie Beaupuy (ALDE) to the Commission
The Solidarity Fund
E-1131/09
13 February 2009
html
WRITTEN QUESTION by Anne Laperrouze (ALDE) and Jean Marie Beaupuy (ALDE) to the Council
Funding for the European Translators' Houses follow-up
E-5816/08
17 October 2008
html
WRITTEN QUESTION by Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE), Anne Laperrouze (ALDE) and Zita Gurmai (PSE) to the Commission
Subcontracting in the aviation sector
E-5534/08
2 October 2008
html
WRITTEN QUESTION by Anne Laperrouze (ALDE) to the Commission
Subcontracting in the aviation sector
E-5533/08
2 October 2008
html
WRITTEN QUESTION by Anne Laperrouze (ALDE) to the Council
1 2
Juridisks paziņojums