Interpelacje
Znaleziono 18 wynik(-i) dla "6 kadencja, Laperrouze Anne"  
Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).
1 2
Connection of the eastern Moselle region to the Bavaria-North Sea axis
E-3436/09
29 April 2009
html
WRITTEN QUESTION by Anne Laperrouze (ALDE) to the Commission
Wina różowe i dozwolone praktyki enologiczne
O-0067/09
2 kwietnia 2009
html
PYTANIE USTNE WYMAGAJĄCE DEBATY zgodnie z art. 108 Regulaminu skierowane przez: Astrid Lulling, Jean-Pierre Audy, Joseph Daul, Françoise Grossetête, Véronique Mathieu, Elisabeth Morin, Margie Sudre, Oldřich Vlasák oraz Dominique Vlastow imieniu grupy politycznej PPE-DE, Patrick Louisw imieniu grupy politycznej IND/DEM, Jean Marie Beaupuy, Anne Laperrouze, Nathalie Griesbeck oraz Marielle De Sarnezw imieniu grupy politycznej ALDE oraz Sergio Berlato, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Domenico Antonio Basile, Alessandro Foglietta, Antonio Mussa, Sebastiano (Nello) Musumeci, Giovanni Robusti, Umberto Pirilli oraz Salvatore Tatarellaw imieniu grupy politycznej UEN do Komisji
EGNOS and Galileo programmes
E-1985/09
17 March 2009
html
WRITTEN QUESTION by Anne Laperrouze (ALDE) to the Council
EGNOS and Galileo programmes
P-1957/09
16 March 2009
html
WRITTEN QUESTION by Anne Laperrouze (ALDE) to the Commission
Mobility within Europe for young wine growers
E-1894/09
16 March 2009
html
WRITTEN QUESTION by Anne Laperrouze (ALDE) to the Commission
The Solidarity Fund
E-1132/09
13 February 2009
html
WRITTEN QUESTION by Anne Laperrouze (ALDE) and Jean Marie Beaupuy (ALDE) to the Commission
The Solidarity Fund
E-1131/09
13 February 2009
html
WRITTEN QUESTION by Anne Laperrouze (ALDE) and Jean Marie Beaupuy (ALDE) to the Council
Funding for the European Translators' Houses follow-up
E-5816/08
17 October 2008
html
WRITTEN QUESTION by Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE), Anne Laperrouze (ALDE) and Zita Gurmai (PSE) to the Commission
Subcontracting in the aviation sector
E-5534/08
2 October 2008
html
WRITTEN QUESTION by Anne Laperrouze (ALDE) to the Commission
Subcontracting in the aviation sector
E-5533/08
2 October 2008
html
WRITTEN QUESTION by Anne Laperrouze (ALDE) to the Council
1 2
Informacja prawna