Parlamentné otázky
Výsledky: 18 pre výraz(y): "6. volebné obdobie, Laperrouze Anne"  
Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).
1 2
Connection of the eastern Moselle region to the Bavaria-North Sea axis
E-3436/09
29 April 2009
html
WRITTEN QUESTION by Anne Laperrouze (ALDE) to the Commission
Ružové vína a povolené vinárske postupy
O-0067/09
2. apríla 2009
html
OTÁZKA NA ÚSTNE ZODPOVEDANIE v súlade s článkom 108 rokovacieho poriadku, predkladajú: Astrid Lulling, Jean-Pierre Audy, Joseph Daul, Françoise Grossetête, Véronique Mathieu, Elisabeth Morin, Margie Sudre, Oldřich Vlasák a Dominique Vlasto, v mene skupiny PPE-DE, Patrick Louis, v mene skupiny IND/DEM, Jean Marie Beaupuy, Anne Laperrouze, Nathalie Griesbeck a Marielle De Sarnez, v mene skupiny ALDE, a Sergio Berlato, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Domenico Antonio Basile, Alessandro Foglietta, Antonio Mussa, Sebastiano (Nello) Musumeci, Giovanni Robusti, Umberto Pirilli a Salvatore Tatarella, v mene skupiny UEN Komisii
EGNOS and Galileo programmes
E-1985/09
17 March 2009
html
WRITTEN QUESTION by Anne Laperrouze (ALDE) to the Council
EGNOS and Galileo programmes
P-1957/09
16 March 2009
html
WRITTEN QUESTION by Anne Laperrouze (ALDE) to the Commission
Mobility within Europe for young wine growers
E-1894/09
16 March 2009
html
WRITTEN QUESTION by Anne Laperrouze (ALDE) to the Commission
The Solidarity Fund
E-1132/09
13 February 2009
html
WRITTEN QUESTION by Anne Laperrouze (ALDE) and Jean Marie Beaupuy (ALDE) to the Commission
The Solidarity Fund
E-1131/09
13 February 2009
html
WRITTEN QUESTION by Anne Laperrouze (ALDE) and Jean Marie Beaupuy (ALDE) to the Council
Funding for the European Translators' Houses follow-up
E-5816/08
17 October 2008
html
WRITTEN QUESTION by Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE), Anne Laperrouze (ALDE) and Zita Gurmai (PSE) to the Commission
Subcontracting in the aviation sector
E-5534/08
2 October 2008
html
WRITTEN QUESTION by Anne Laperrouze (ALDE) to the Commission
Subcontracting in the aviation sector
E-5533/08
2 October 2008
html
WRITTEN QUESTION by Anne Laperrouze (ALDE) to the Council
1 2
Právne oznámenie