Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
5 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Schuth Willem"  
Εθνικοί, μη δασμολογικοί φραγμοί στο ενδοκοινοτικό εμπόριο αγαθών στον τομέα των τροφίμων
P-3653/09
7 Μαΐου 2009
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Willem Schuth (ALDE) προς την Επιτροπή
Απόφαση να μην πωλούνται προϊόντα πουλερικών στο Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου
E-1947/06
24 Απριλίου 2006
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Jan Mulder (ALDE) και Willem Schuth (ALDE) προς την Επιτροπή
Διαχείριση και αντιμετώπιση συγκεκριμένων ασθενειών βοοειδών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
E-1394/06
23 Μαρτίου 2006
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Heinz Kindermann (PSE), Lutz Goepel (PPE-DE), Elisabeth Jeggle (PPE-DE) και Willem Schuth (ALDE) προς την Επιτροπή
Διάλογος με εκκλησίες και μη ομολογιακές οργανώσεις
O-0070/05
13 Μαΐου 2005
html
ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΖΉΤΗΣΗ σύμφωνα με το άρθρο 108 του Κανονισμού υποβολή: Sophia in 't Veld, Cecilia Malmström, Jelko Kacin, István Szent-Iványi, Chris Davies, Bill Newton Dunn, Baroness Sarah Ludford, Jules Maaten, Alexander Alvaro, Danutė Budreikaitė, Maria Carlshamre, Giusto Catania, Michael Cashman, Ona Juknevičienė, Mojca Drčar Murko, Karin Resetarits, Magda Kósáné Kovács, Anne Van Lancker, Jeanine Hennis-Plasschaert, Zita Gurmai, Anders Samuelsen, Proinsias De Rossa, Toine Manders, Edith Mastenbroek, Willem Schuth, Holger Krahmer, Claire Gibault, Véronique De Keyser, Alexander Stubb, Raül Romeva i Rueda, Jan Wiersma, Claude Moraes, Thijs Berman, Jorgo Chatzimarkakis, Emine Bozkurt, Piia-Noora Kauppi και Antoine Duquesne προς την Επιτροπή
Μηδενική ανοχή όσον αφορά την παρουσία θραυσμάτων οστών στις ζωοτροφές
E-0985/05
4 Μαρτίου 2005
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: MULDER Jan (ALDE) και SCHUTH Willem (ALDE) προς την Επιτροπή
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου