Parlementaire vragen
5 resultaat/resultaten voor "6de zittingsperiode, Schuth Willem"  
Nationale, niet-tarifaire belemmeringen voor het intracommunautaire handelsverkeer in levensmiddelen
P-3653/09
7 mei 2009
html
SCHRIFTELIJKE VRAAG van Willem Schuth (ALDE) aan de Commissie
Het besluit om bij wereldkampioenschap voetbal geen kipproducten te verkopen
E-1947/06
24 april 2006
html
SCHRIFTELIJKE VRAAG van Jan Mulder (ALDE) en Willem Schuth (ALDE) aan de Commissie
Beheer en sanering van geselecteerde runderziekten in de EU
E-1394/06
23 maart 2006
html
SCHRIFTELIJKE VRAAG van Heinz Kindermann (PSE), Lutz Goepel (PPE-DE), Elisabeth Jeggle (PPE-DE) en Willem Schuth (ALDE) aan de Commissie
Dialoog met de Kerken en niet-confessionele organisaties
O-0070/05
13 mei 2005
html
MONDELINGE VRAAG MET DEBAT ingediend overeenkomstig artikel 108 van het Reglement van Sophia in 't Veld, Cecilia Malmström, Jelko Kacin, István Szent-Iványi, Chris Davies, Bill Newton Dunn, Baroness Sarah Ludford, Jules Maaten, Alexander Alvaro, Danutė Budreikaitė, Maria Carlshamre, Giusto Catania, Michael Cashman, Ona Juknevičienė, Mojca Drčar Murko, Karin Resetarits, Magda Kósáné Kovács, Anne Van Lancker, Jeanine Hennis-Plasschaert, Zita Gurmai, Anders Samuelsen, Proinsias De Rossa, Toine Manders, Edith Mastenbroek, Willem Schuth, Holger Krahmer, Claire Gibault, Véronique De Keyser, Alexander Stubb, Raül Romeva i Rueda, Jan Wiersma, Claude Moraes, Thijs Berman, Jorgo Chatzimarkakis, Emine Bozkurt, Piia-Noora Kauppi en Antoine Duquesne aan de Commissie
Nultolerantie ten aanzien van aanwezigheid van botfragmenten in veevoer
E-0985/05
4 maart 2005
html
SCHRIFTELIJKE VRAAG van MULDER Jan (ALDE) en SCHUTH Willem (ALDE) aan de Commissie
Juridische mededeling