Parlamentné otázky
Výsledky: 5 pre výraz(y): "6. volebné obdobie, Schuth Willem"  
Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).
National, non-tariff barriers to the intra-Community trade in food products
P-3653/09
7 May 2009
html
WRITTEN QUESTION by Willem Schuth (ALDE) to the Commission
Decision not to sell poultry products at the Football World Cup
E-1947/06
24 April 2006
html
WRITTEN QUESTION by Jan Mulder (ALDE) and Willem Schuth (ALDE) to the Commission
Management and treatment of selected diseases in cattle in the European Union
E-1394/06
23 March 2006
html
WRITTEN QUESTION by Heinz Kindermann (PSE), Lutz Goepel (PPE-DE), Elisabeth Jeggle (PPE-DE) and Willem Schuth (ALDE) to the Commission
Dialóg s cirkvami a necirkevnými organizáciami
O-0070/05
13. mája 2005
html
OTÁZKA NA ÚSTNE ZODPOVEDANIE S ROZPRAVOU v súlade s článkom 108 Rokovacieho poriadku, ktorú položil Sophia in 't Veld, Cecilia Malmström, Jelko Kacin, István Szent-Iványi, Chris Davies, Bill Newton Dunn, Baroness Sarah Ludford, Jules Maaten, Alexander Alvaro, Danutė Budreikaitė, Maria Carlshamre, Giusto Catania, Michael Cashman, Ona Juknevičienė, Mojca Drčar Murko, Karin Resetarits, Magda Kósáné Kovács, Anne Van Lancker, Jeanine Hennis-Plasschaert, Zita Gurmai, Anders Samuelsen, Proinsias De Rossa, Toine Manders, Edith Mastenbroek, Willem Schuth, Holger Krahmer, Claire Gibault, Véronique De Keyser, Alexander Stubb, Raül Romeva i Rueda, Jan Wiersma, Claude Moraes, Thijs Berman, Jorgo Chatzimarkakis, Emine Bozkurt, Piia-Noora Kauppi a Antoine Duquesne Komisii
Zero tolerance with regard to the presence of fragments of bone in feed
E-0985/05
4 March 2005
html
WRITTEN QUESTION by MULDER Jan (ALDE) and SCHUTH Willem (ALDE) to the Commission
Právne oznámenie