Parlamentsfrågor
5 träff(ar) för "6:e valperioden, Schuth Willem"  
Nationella, icke-tariffära hinder för handel med livsmedel inom gemenskapen
P-3653/09
7 maj 2009
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Willem Schuth (ALDE) till kommissionen
Beslut om att inte sälja kycklingprodukter i samband med fotbolls-VM
E-1947/06
24 april 2006
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Jan Mulder (ALDE) och Willem Schuth (ALDE) till kommissionen
Hantering och sanering av vissa sjukdomar hos nötkreatur i Europeiska unionen
E-1394/06
23 mars 2006
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Heinz Kindermann (PSE), Lutz Goepel (PPE-DE), Elisabeth Jeggle (PPE-DE) och Willem Schuth (ALDE) till kommissionen
Dialog med kyrkor och konfessionslösa organisationer
O-0070/05
13 maj 2005
html
MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT i enlighet med artikel 108 i arbetsordningen från Sophia in 't Veld, Cecilia Malmström, Jelko Kacin, István Szent-Iványi, Chris Davies, Bill Newton Dunn, Baroness Sarah Ludford, Jules Maaten, Alexander Alvaro, Danutė Budreikaitė, Maria Carlshamre, Giusto Catania, Michael Cashman, Ona Juknevičienė, Mojca Drčar Murko, Karin Resetarits, Magda Kósáné Kovács, Anne Van Lancker, Jeanine Hennis-Plasschaert, Zita Gurmai, Anders Samuelsen, Proinsias De Rossa, Toine Manders, Edith Mastenbroek, Willem Schuth, Holger Krahmer, Claire Gibault, Véronique De Keyser, Alexander Stubb, Raül Romeva i Rueda, Jan Wiersma, Claude Moraes, Thijs Berman, Jorgo Chatzimarkakis, Emine Bozkurt, Piia-Noora Kauppi och Antoine Duquesne till kommissionen
Nolltolerans för benfragment i kreatursfoder
E-0985/05
4 mars 2005
html
SKRIFTLIG FRÅGA från MULDER Jan (ALDE) och SCHUTH Willem (ALDE) till kommissionen
Rättsligt meddelande