Парламентарни въпроси
8 намерен (и) резултат(и) за "6-и парламентарен мандат, Lehtinen Lasse"  
Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).
Classification of mobile phones
E-1394/09
23 February 2009
html
WRITTEN QUESTION by Reino Paasilinna (PSE), Riitta Myller (PSE), Lasse Lehtinen (PSE), Göran Färm (PSE), Inger Segelström (PSE), Jan Andersson (PSE), Anna Hedh (PSE) and Åsa Westlund (PSE) to the Commission
Regulation on motor vehicle distribution and servicing and the block exemption
P-1363/09
20 February 2009
html
WRITTEN QUESTION by Lasse Lehtinen (PSE) to the Commission
Public consultation process concerning seal products
P-2731/08
29 April 2008
html
WRITTEN QUESTION by Lasse Lehtinen (PSE) to the Commission
Exercise and gambling
E-1608/08
7 March 2008
html
WRITTEN QUESTION by Lasse Lehtinen (PSE), Satu Hassi (Verts/ALE), Anneli Jäätteenmäki (ALDE), Samuli Pohjamo (ALDE), Kyösti Virrankoski (ALDE), Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), Ville Itälä (PPE-DE), Riitta Myller (PSE), Reino Paasilinna (PSE) and Hannu Takkula (ALDE) to the Commission
Adverse effects of emissions trading
P-5535/07
29 October 2007
html
WRITTEN QUESTION by Lasse Lehtinen (PSE) to the Commission
Eurobarometer - opinion surveys
P-1655/07
20 March 2007
html
WRITTEN QUESTION by Lasse Lehtinen (PSE) to the Commission
The Commission's legal action against Finland concerning hunting of wolves
P-4116/05
26 October 2005
html
WRITTEN QUESTION by Lasse Lehtinen (PSE) to the Commission
Football clubs used for money laundering
E-3779/05
7 October 2005
html
WRITTEN QUESTION by Lasse Lehtinen (PSE) and Ole Christensen (PSE)
Правна информация