Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
8 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Lehtinen Lasse"  
Κατάταξη κινητών τηλεφώνων
E-1394/09
23 Φεβρουαρίου 2009
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Reino Paasilinna (PSE), Riitta Myller (PSE), Lasse Lehtinen (PSE), Göran Färm (PSE), Inger Segelström (PSE), Jan Andersson (PSE), Anna Hedh (PSE) και Åsa Westlund (PSE) προς την Επιτροπή
Κανονισμός που αφορά τη διανομή, πώληση και εξυπηρέτηση αυτοκινήτων οχημάτων και τις απαλλαγές κατά κατηγορία
P-1363/09
20 Φεβρουαρίου 2009
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Lasse Lehtinen (PSE) προς την Επιτροπή
Διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης για το εμπόριο προϊόντων φώκιας
P-2731/08
29 Απριλίου 2008
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Lasse Lehtinen (PSE) προς την Επιτροπή
Άσκηση και τυχερά παιχνίδια
E-1608/08
7 Μαρτίου 2008
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Lasse Lehtinen (PSE), Satu Hassi (Verts/ALE), Anneli Jäätteenmäki (ALDE), Samuli Pohjamo (ALDE), Kyösti Virrankoski (ALDE), Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), Ville Itälä (PPE-DE), Riitta Myller (PSE), Reino Paasilinna (PSE) και Hannu Takkula (ALDE) προς την Επιτροπή
Οι επιπτώσεις του εμπορίου εκπομπών
P-5535/07
29 Οκτωβρίου 2007
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Lasse Lehtinen (PSE) προς την Επιτροπή
Ευρωβαρόμετρο - έρευνες γνώμης;
P-1655/07
20 Μαρτίου 2007
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Lasse Lehtinen (PSE) προς την Επιτροπή
Η νομική δράση κατά της Φιλανδίας σχετικά με το κυνήγι του λύκου
P-4116/05
26 Οκτωβρίου 2005
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Lasse Lehtinen (PSE) προς την Επιτροπή
Το ποδόσφαιρο χρησιμοποιείται για ξέπλυμα χρημάτων
E-3779/05
7 Οκτωβρίου 2005
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Lasse Lehtinen (PSE) και Ole Christensen (PSE)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου