Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
8 osumaa haulle "6. vaalikausi, Lehtinen Lasse"  
Matkapuhelinten luokittelu
E-1394/09
23. helmikuuta 2009
html
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Reino Paasilinna (PSE), Riitta Myller (PSE), Lasse Lehtinen (PSE), Göran Färm (PSE), Inger Segelström (PSE), Jan Andersson (PSE), Anna Hedh (PSE) ja Åsa Westlund (PSE) komissiolle
Moottoriajoneuvojen jakelua ja huoltoa koskeva asetus sekä ryhmäpoikkeus
P-1363/09
20. helmikuuta 2009
html
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Lasse Lehtinen (PSE) komissiolle
Hylkeistä saatavia tuotteita koskeva julkinen kuuleminen
P-2731/08
29. huhtikuuta 2008
html
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Lasse Lehtinen (PSE) komissiolle
Liikunta ja rahapelit
E-1608/08
7. maaliskuuta 2008
html
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Lasse Lehtinen (PSE), Satu Hassi (Verts/ALE), Anneli Jäätteenmäki (ALDE), Samuli Pohjamo (ALDE), Kyösti Virrankoski (ALDE), Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), Ville Itälä (PPE-DE), Riitta Myller (PSE), Reino Paasilinna (PSE) ja Hannu Takkula (ALDE) komissiolle
Päästökaupan haitalliset vaikutukset
P-5535/07
29. lokakuuta 2007
html
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Lasse Lehtinen (PSE) komissiolle
Eurobarometritutkimukset
P-1655/07
20. maaliskuuta 2007
html
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Lasse Lehtinen (PSE) komissiolle
Komission kanne Suomea vastaan koskien susien metsästystä
P-4116/05
26. lokakuuta 2005
html
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Lasse Lehtinen (PSE) komissiolle
Jalkapalloseurojen käyttö rahanpesuun
E-3779/05
7. lokakuuta 2005
html
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Lasse Lehtinen (PSE) ja Ole Christensen (PSE)
Oikeudellinen huomautus