Parlementaire vragen
8 resultaat/resultaten voor "6de zittingsperiode, Lehtinen Lasse"  
De classificatie van mobiele telefoons
E-1394/09
23 februari 2009
html
SCHRIFTELIJKE VRAAG van Reino Paasilinna (PSE), Riitta Myller (PSE), Lasse Lehtinen (PSE), Göran Färm (PSE), Inger Segelström (PSE), Jan Andersson (PSE), Anna Hedh (PSE) en Åsa Westlund (PSE) aan de Commissie
Verordening betreffende afzet- en klantenserviceovereenkomsten inzake motorvoertuigen en de groepsvrijstelling
P-1363/09
20 februari 2009
html
SCHRIFTELIJKE VRAAG van Lasse Lehtinen (PSE) aan de Commissie
Openbare raadpleging over zeehondenproducten
P-2731/08
29 april 2008
html
SCHRIFTELIJKE VRAAG van Lasse Lehtinen (PSE) aan de Commissie
Lichamelijke oefening en gokken
E-1608/08
7 maart 2008
html
SCHRIFTELIJKE VRAAG van Lasse Lehtinen (PSE), Satu Hassi (Verts/ALE), Anneli Jäätteenmäki (ALDE), Samuli Pohjamo (ALDE), Kyösti Virrankoski (ALDE), Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), Ville Itälä (PPE-DE), Riitta Myller (PSE), Reino Paasilinna (PSE) en Hannu Takkula (ALDE) aan de Commissie
Schadelijke effecten van de handel in emissierechten
P-5535/07
29 oktober 2007
html
SCHRIFTELIJKE VRAAG van Lasse Lehtinen (PSE) aan de Commissie
Eurobarometer - opinieonderzoeken?
P-1655/07
20 maart 2007
html
SCHRIFTELIJKE VRAAG van Lasse Lehtinen (PSE) aan de Commissie
Procedure Commissie tegen Finland in verband met wolvenjacht
P-4116/05
26 oktober 2005
html
SCHRIFTELIJKE VRAAG van Lasse Lehtinen (PSE) aan de Commissie
Het gebruik van voetbalclubs voor het witwassen van geld
E-3779/05
7 oktober 2005
html
SCHRIFTELIJKE VRAAG van Lasse Lehtinen (PSE) en Ole Christensen (PSE)
Juridische mededeling