Parlamentsfrågor
8 träff(ar) för "6:e valperioden, Lehtinen Lasse"  
Klassificering av mobiltelefoner
E-1394/09
23 februari 2009
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Reino Paasilinna (PSE), Riitta Myller (PSE), Lasse Lehtinen (PSE), Göran Färm (PSE), Inger Segelström (PSE), Jan Andersson (PSE), Anna Hedh (PSE) och Åsa Westlund (PSE) till kommissionen
Förordningen om försäljnings- och serviceavtal för motorfordon och gruppundantaget
P-1363/09
20 februari 2009
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Lasse Lehtinen (PSE) till kommissionen
Offentligt samråd om handeln med sälprodukter
P-2731/08
29 april 2008
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Lasse Lehtinen (PSE) till kommissionen
Idrott och spel om pengar
E-1608/08
7 mars 2008
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Lasse Lehtinen (PSE), Satu Hassi (Verts/ALE), Anneli Jäätteenmäki (ALDE), Samuli Pohjamo (ALDE), Kyösti Virrankoski (ALDE), Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), Ville Itälä (PPE-DE), Riitta Myller (PSE), Reino Paasilinna (PSE) och Hannu Takkula (ALDE) till kommissionen
Utsläppshandelns skadeverkningar
P-5535/07
29 oktober 2007
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Lasse Lehtinen (PSE) till kommissionen
Eurobarometer-undersökningar som opinionsundersökningar
P-1655/07
20 mars 2007
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Lasse Lehtinen (PSE) till kommissionen
Kommissionens talan mot Finland angående vargjakt
P-4116/05
26 oktober 2005
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Lasse Lehtinen (PSE) till kommissionen
Fotboll används som penningtvätt
E-3779/05
7 oktober 2005
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Lasse Lehtinen (PSE) och Ole Christensen (PSE) till kommissionen
Rättsligt meddelande