Interpelacje
Znaleziono 9 wynik(-i) dla "6 kadencja, Iacob-Ridzi Monica Maria"  
Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).
Implementation in Romania of the European school milk programme
P-5382/08
26 September 2008
html
WRITTEN QUESTION by Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE) to the Commission
A European programme along the lines of 'Work and Travel'
E-0312/08
22 January 2008
html
WRITTEN QUESTION by Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE) to the Commission
Initial car registration taxes
P-6352/07
7 December 2007
html
WRITTEN QUESTION by Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE) to the Council
Safeguard clause for agriculture
E-4898/07
28 September 2007
html
WRITTEN QUESTION by Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE) to the Commission
Reform of the milk quota system
P-4433/07
6 September 2007
html
WRITTEN QUESTION by Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE) to the Commission
Wdrażania systemu wzajemnej zgodności w nowych państwach członkowskich
O-0047/07
18 lipca 2007
html
ZAPYTANIE USTNE WYMAGAJĄCE DEBATY zgodnie z artykułem 108 Regulaminu skierowane przez: Czesław Adam Siekierski, Miroslav Ouzký, Gintaras Didžiokas, Béla Glattfelder, Gábor Harangozó, Mieczysław Edmund Janowski, Genowefa Grabowska, Andrzej Tomasz Zapałowski, Roberts Zīle, Stanisław Jałowiecki, Leopold Józef Rutowicz, Rihards Pīks, Marek Aleksander Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Filip Kaczmarek, Jacek Protasiewicz, Bogusław Sonik, Zdzisław Zbigniew Podkański, Witold Tomczak, Jan Olbrycht, Janusz Wojciechowski, Zita Pleštinská, Jaroslav Zvěřina, Radu Podgorean, Wiesław Stefan Kuc, Atilla Béla Ladislau Kelemen, Peter Baco, Dimitar Stoyanov, Atanas Paparizov, Adam Gierek, Bogusław Liberadzki, Jacek Saryusz-Wolski, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mirosław Mariusz Piotrowski, Paweł Bartłomiej Piskorski, Zbigniew Zaleski, Jerzy Buzek, Wojciech Roszkowski, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Barbara Kudrycka, Danutė Budreikaitė, Csaba Sándor Tabajdi, Justas Vincas Paleckis, Miroslav Mikolášik, Evgeni Kirilov, Bogdan Golik, Ģirts Valdis Kristovskis, Valdis Dombrovskis, Metin Kazak, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Mariela Velichkova Baeva, Vladko Todorov Panayotov, Vasile Dîncu, Miloš Koterec, Monica Maria Iacob-Ridzi, Maria Petre, Vladimír Železný, Silvia Ciornei oraz Bilyana Ilieva Raeva do Komisji
Urgent need to adopt the strategic operational programmes for the Structural Funds and Cohesion Fund
P-3717/07
11 July 2007
html
WRITTEN QUESTION by Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE) to the Commission
Action by the Commission to end US visa requirements for citizens of the new Member States
P-3326/07
20 June 2007
html
WRITTEN QUESTION by Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE) to the Commission
The future of mining in Europe
P-1756/07
23 March 2007
html
WRITTEN QUESTION by Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE) to the Commission
Informacja prawna