Parlamentsfrågor
9 träff(ar) för "6:e valperioden, Iacob-Ridzi Monica Maria"  
Genomförande av det europeiska skolmjölksprogrammet i Rumänien
P-5382/08
26 september 2008
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE) till kommissionen
Ett europeiskt program av typen "Work and Travel"
E-0312/08
22 januari 2008
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE) till kommissionen
Registreringsskatt
P-6352/07
7 december 2007
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE) till rådet
Skyddsklausul för jordbruket
E-4898/07
28 september 2007
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE) till kommissionen
Reform av mjölkkvotsystemet
P-4433/07
6 september 2007
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE) till kommissionen
Genomförandet av tvärvillkorssystem i de nya medlemsstaterna
O-0047/07
18 juli 2007
html
MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT i enlighet med artikel 108 i arbetsordningen från Czesław Adam Siekierski, Miroslav Ouzký, Gintaras Didžiokas, Béla Glattfelder, Gábor Harangozó, Mieczysław Edmund Janowski, Genowefa Grabowska, Andrzej Tomasz Zapałowski, Roberts Zīle, Stanisław Jałowiecki, Leopold Józef Rutowicz, Rihards Pīks, Marek Aleksander Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Filip Kaczmarek, Jacek Protasiewicz, Bogusław Sonik, Zdzisław Zbigniew Podkański, Witold Tomczak, Jan Olbrycht, Janusz Wojciechowski, Zita Pleštinská, Jaroslav Zvěřina, Radu Podgorean, Wiesław Stefan Kuc, Atilla Béla Ladislau Kelemen, Peter Baco, Dimitar Stoyanov, Atanas Paparizov, Adam Gierek, Bogusław Liberadzki, Jacek Saryusz-Wolski, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mirosław Mariusz Piotrowski, Paweł Bartłomiej Piskorski, Zbigniew Zaleski, Jerzy Buzek, Wojciech Roszkowski, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Barbara Kudrycka, Danutė Budreikaitė, Csaba Sándor Tabajdi, Justas Vincas Paleckis, Miroslav Mikolášik, Evgeni Kirilov, Bogdan Golik, Ģirts Valdis Kristovskis, Valdis Dombrovskis, Metin Kazak, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Mariela Velichkova Baeva, Vladko Todorov Panayotov, Vasile Dîncu, Miloš Koterec, Monica Maria Iacob-Ridzi, Maria Petre, Vladimír Železný, Silvia Ciornei och Bilyana Ilieva Raeva till kommissionen
Behov av ett snabbt godkännande av de strategiska operativa programmen för strukturfonderna och Sammanhållningsfonden
P-3717/07
11 juli 2007
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE) till kommissionen
Kommissionens åtgärder för att upphäva USA:s visumkrav för medborgare från de nya medlemsstaterna
P-3326/07
20 juni 2007
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE) till kommissionen
Framtiden för gruvindustrin i Europa
P-1756/07
23 mars 2007
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE) till kommissionen
Rättsligt meddelande