Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
43 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Sommer Renate"  
1 2 3 4 5
Επιβολή ποινής λόγω υποτιθέμενης φοροδιαφυγής κατά του ομίλου μέσων ενημέρωσης Dogan
P-1980/09
16 Μαρτίου 2009
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Renate Sommer (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Επιστροφή ακίνητης περιουσίας στην ανατολική Καθολική Εκκλησία της Ρουμανίας
E-1418/09
24 Φεβρουαρίου 2009
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Renate Sommer (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Αμοιβαία αναγνώριση οχημάτων του εξωτερικού με πινακίδες επαγγελματικής κυκλοφορίας από τα κράτη μέλη
E-0568/09
26 Ιανουαρίου 2009
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Renate Sommer (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Χρησιμοποίηση ενισχύσεων από την Τουρκία για την καταπολέμηση της λύσσας των σκύλων
E-6955/08
16 Δεκεμβρίου 2008
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Renate Sommer (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Έκδοση "διαβατηρίων ΕΕ" στη Βόρεια Κύπρο
E-5223/08
19 Σεπτεμβρίου 2008
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Renate Sommer (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Επεξεργασία γνωμοδοτήσεων του EASA από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
E-4964/08
9 Σεπτεμβρίου 2008
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Renate Sommer (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Κατάλογος ισχυρισμών υγείας βάσει του άρθρου 13 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1924/2006
E-4758/08
29 Αυγούστου 2008
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Peter Liese (PPE-DE) και Renate Sommer (PPE-DE) προς την Επιτροπή
ΕΚΑΧ - τουρκική συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών (1996), κρατική ενίσχυση για την αναδιάρθρωση της τουρκικής χαλυβουργίας (τουρκικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης)
E-4520/08
28 Ιουλίου 2008
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Renate Sommer (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Κατηγορίες κατά της τουρκικής κοινότητας Beykoz και κοινοτική ενίσχυση μέτρων προστασίας των ζώων στην Τουρκία
E-3774/08
25 Ιουνίου 2008
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Renate Sommer (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Κίνδυνοι για την υγεία από τις εκπομπές από τους εκτυπωτές laser και τα φωτοτυπικά
E-2981/08
15 Μαΐου 2008
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Renate Sommer (PPE-DE) προς την Επιτροπή
1 2 3 4 5
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου