Parlamenti kérdések
43 találat a következőre: "6. ciklus, Sommer Renate"  
Az Ön által választott nyelven nem elérhető dokumentumok esetében a keresés automatikusan felajánl egy másik nyelvi változatot, amelyet egy, a javasolt nyelvi változat rövidítésével ellátott ikon jelez (pl.: ).
1 2 3 4 5
Az új tagállamok a schengeni térséghez történő csatlakozásának elhalasztása
O-0112/06
2006. október 3.
html
SZÓBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉS VITÁVAL Az Eljárási Szabályzat 108. cikke alapján előterjesztette: Zita Pleštinská, Peter Šťastný, Milan Gaľa, Ján Hudacký, Miroslav Mikolášik, Monika Beňová, Vladimír Maňka, Miloš Koterec, Irena Belohorská, Peter Baco, Sergej Kozlík, Tomáš Zatloukal, Jan Březina, Miroslav Ouzký, Jan Zahradil, Oldřich Vlasák, Petr Duchoň, Jaroslav Zvěřina, Nina Škottová, Milan Cabrnoch, Ivo Strejček, Libor Rouček, Joseph Muscat, Aldis Kušķis, Bernd Posselt, Árpád Duka-Zólyomi, Małgorzata Handzlik, Edit Bauer, Rihards Pīks, Paweł Piskorski, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Jacek Saryusz-Wolski, Ioannis Kasoulides, Danutė Budreikaitė, Justas Paleckis, Zdzisław Podkański, Romana Jordan Cizelj, Jan Olbrycht, Pál Schmitt, Alojz Peterle, Tadeusz Zwiefka, Zbigniew Zaleski, Georgios Papastamkos, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Anna Záborská, Guido Podestà, Lívia Járóka, Jerzy Buzek, Zuzana Roithová, Hanna Foltyn-Kubicka, Urszula Krupa, Bogdan Pęk, József Szájer, Csaba Őry, Vladimír Železný, Jana Hybášková, Stanisław Jałowiecki, Ljudmila Novak, Lambert van Nistelrooij, Filip Kaczmarek, László Surján, Alexander Stubb, Jas Gawronski, Barbara Kudrycka, Etelka Barsi-Pataky, Albert Deß, Simon Busuttil, Grażyna Staniszewska, Michael Gahler, Luisa Rudi Ubeda, Czesław Siekierski, Jan Masiel, John Bowis, Zbigniew Kuźmiuk, Tunne Kelam, Ryszard Czarnecki, Marek Czarnecki, Horst Posdorf, Thomas Ulmer, Ioannis Gklavakis, Nikolaos Vakalis, John Purvis, Béla Glattfelder, Zsolt Becsey, Andreas Schwab, Manolis Mavrommatis, Leopold Rutowicz, Henrik Lax és Charles Tannock a Bizottsághoz
Internet consultations carried out by the Commission
E-4157/06
21 September 2006
html
WRITTEN QUESTION by Renate Sommer (PPE-DE) to the Commission
EU funds for campaigns against genetic technology
P-3836/06
31 August 2006
html
WRITTEN QUESTION by Renate Sommer (PPE-DE) to the Commission
Lifting of ban on imports of honey from Brazil
P-3153/06
30 June 2006
html
WRITTEN QUESTION by Renate Sommer (PPE-DE) to the Commission
Tourism in Cyprus
E-2038/06
28 April 2006
html
WRITTEN QUESTION by Renate Sommer (PPE-DE) to the Commission
Transport inspections in the road haulage sector
E-0844/06
22 February 2006
html
WRITTEN QUESTION by Renate Sommer (PPE-DE) to the Commission
EU civil protection assistance for Bulgaria
E-0673/06
10 February 2006
html
WRITTEN QUESTION by Renate Sommer (PPE-DE) to the Commission
Arab investment in Turkey
P-0165/06
13 January 2006
html
WRITTEN QUESTION by Renate Sommer (PPE-DE) to the Commission
Destruction of the Munzur and Pülümür valleys in Turkey
P-3330/05
14 September 2005
html
WRITTEN QUESTION by Renate Sommer (PPE-DE)
Environment Council upholding GMO ban
P-2497/05
30 June 2005
html
WRITTEN QUESTION by Renate Sommer (PPE-DE)
1 2 3 4 5
Jogi nyilatkozat