Parlamentsfrågor
43 träff(ar) för "6:e valperioden, Sommer Renate"  
1 2 3 4 5
Böter till mediekoncernen Dogan på grund av påstått skattebedrägeri
P-1980/09
16 mars 2009
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Renate Sommer (PPE-DE) till kommissionen
Återlämnande av fast egendom till den grekisk-katolska kyrkan i Rumänien
E-1418/09
24 februari 2009
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Renate Sommer (PPE-DE) till kommissionen
Ömsesidigt erkännande av utländska saluvagnsskyltar för motorfordon bland medlemsstaterna
E-0568/09
26 januari 2009
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Renate Sommer (PPE-DE) till kommissionen
Turkiets användning av stödmedel för bekämpning av rabies hos hundar
E-6955/08
16 december 2008
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Renate Sommer (PPE-DE) till kommissionen
Utfärdande av EU-pass på Nordcypern
E-5223/08
19 september 2008
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Renate Sommer (PPE-DE) till kommissionen
Europeiska kommissionens behandling av EASA-yttranden
E-4964/08
9 september 2008
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Renate Sommer (PPE-DE) till kommissionen
Förteckning över hälsopåståenden enligt artikel 13 i förordning (EG) nr 1924/2006
E-4758/08
29 augusti 2008
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Peter Liese (PPE-DE) och Renate Sommer (PPE-DE) till kommissionen
Frihandelsavtalet mellan Europeiska kol- och stålgemenskapen (1996), statligt stöd till omstruktureringen av den turkiska stålindustrin (turkiska omstruktureringsplanen)
E-4520/08
28 juli 2008
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Renate Sommer (PPE-DE) till kommissionen
Anklagelser mot den turkiska kommunen Beykoz och EU:s främjande av djurskyddsåtgärder i Turkiet
E-3774/08
25 juni 2008
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Renate Sommer (PPE-DE) till kommissionen
Hälsovådliga utsläpp från laserskrivare och kopieringsmaskiner
E-2981/08
15 maj 2008
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Renate Sommer (PPE-DE) till kommissionen
1 2 3 4 5
Rättsligt meddelande