Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
18 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Fatuzzo Carlo"  
1 2
Μετρητές κατανάλωσης φυσικού αερίου
E-2196/09
20 Μαρτίου 2009
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Carlo Fatuzzo (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Αποζημιώσεις στους αγρότες των κοινοτικών προγραμμάτων "Natura 2000"
E-1289/09
18 Φεβρουαρίου 2009
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Carlo Fatuzzo (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Λεκάνες υπερχείλισης κατά των πλημμύρων του ποταμού Tagliamento στην περιφέρεια Friuli - Venezia Giulia
E-7061/08
19 Δεκεμβρίου 2008
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Carlo Fatuzzo (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Παρουσία σε όλους τους δήμους των κρατών μελών ενός τουλάχιστον δημόσιου χώρου που θα φέρει το όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
E-6423/08
19 Νοεμβρίου 2008
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Carlo Fatuzzo (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Εξαγωγή φυταρίων (νεαρών φυτών αμπέλου) από την Ιταλία στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας
E-6422/08
19 Νοεμβρίου 2008
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Carlo Fatuzzo (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Διάδρομος 5 Λισαβόνα-Κίεβο, ολοκλήρωση δευτερεύουσας οδού Sequals-Gemona
E-4585/08
30 Ιουλίου 2008
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Carlo Fatuzzo (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σχέδιο κατασκευής οδικής σήραγγας μεταξύ της Val Tramontina (Pordenone, Ιταλία) και της Carnia (Udine, Ιταλία)
P-5278/07
16 Οκτωβρίου 2007
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Carlo Fatuzzo (PPE-DE) προς το Συμβούλιο
Επέκταση του πεδίου εφαρμογής της Οδηγίας 2003/59/ΕΚ στους επαγγελματίες οδηγούς που έχουν άδεια οδήγησης για οχήματα διαφορετικής κατηγορίας από τις κατηγορίες Γ, Δ και Ε
P-4918/07
28 Σεπτεμβρίου 2007
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Carlo Fatuzzo (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Ατμοσφαιρική ρύπανση στην ιταλική πόλη Γκορίτσια (Gorizia) εξαιτίας της λειτουργίας εργοστασίου στη Σλοβενία
P-0099/07
11 Ιανουαρίου 2007
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Carlo Fatuzzo (PPE-DE) προς την Επιτροπή
Ιταλικός νόμος περί προϋπολογισμού και παράμετροι του Μάαστριχτ
P-4503/06
11 Οκτωβρίου 2006
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Carlo Fatuzzo (PPE-DE) προς την Επιτροπή
1 2
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου