Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
18 osumaa haulle "6. vaalikausi, Fatuzzo Carlo"  
1 2
Henkilökohtaista kulutusta mittaavat kaasulaskurit
E-2196/09
20. maaliskuuta 2009
html
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Carlo Fatuzzo (PPE-DE) komissiolle
Yhteisön Natura 2000 -ohjelmiin kuuluville maanviljelijöille maksettavat korvaukset
E-1289/09
18. helmikuuta 2009
html
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Carlo Fatuzzo (PPE-DE) komissiolle
Tagliamento-joen tulvimista estävät altaat Friuli-Venezia Giulian alueella
E-7061/08
19. joulukuuta 2008
html
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Carlo Fatuzzo (PPE-DE) komissiolle
Vähintään yhden Euroopan unionin mukaan nimetyn julkisen kohteen olemassaolo kaikissa jäsenvaltioiden kunnissa
E-6423/08
19. marraskuuta 2008
html
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Carlo Fatuzzo (PPE-DE) komissiolle
Viiniköynnösten taimien vienti Italiasta Kiinan kansantasavaltaan
E-6422/08
19. marraskuuta 2008
html
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Carlo Fatuzzo (PPE-DE) komissiolle
Liikennekäytävä 5 (Lissabon-Kiova) ja Sequalsin ja Gemonan välisen yhdistävän valtatien töiden loppuunsaattaminen
E-4585/08
30. heinäkuuta 2008
html
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Carlo Fatuzzo (PPE-DE) komissiolle
Euroopan unionin osallistuminen maantietunnelin rakentamiseen Val Tramontinan (Pordenone, Italia) ja Carnian (Udine, Italia) välille
P-5278/07
16. lokakuuta 2007
html
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Carlo Fatuzzo (PPE-DE) neuvostolle
Direktiivin 2003/59/EY soveltamisalan ulottaminen niihin ammatinharjoittajiin, joilla on oikeus ajaa muuhun kuin ajoneuvoluokkaan C, D tai E kuuluvia ajoneuvoja
P-4918/07
28. syyskuuta 2007
html
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Carlo Fatuzzo (PPE-DE) komissiolle
Sloveniassa sijaitsevan tehtaan aiheuttamat saasteet Goriziassa
P-0099/07
11. tammikuuta 2007
html
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Carlo Fatuzzo (PPE-DE) komissiolle
Italian talousarvio ja Maastrichtin kriteerit
P-4503/06
11. lokakuuta 2006
html
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Carlo Fatuzzo (PPE-DE) komissiolle
1 2
Oikeudellinen huomautus