Parlamentsfrågor
18 träff(ar) för "6:e valperioden, Fatuzzo Carlo"  
1 2
Mätare av civil gasförbrukning
E-2196/09
20 mars 2009
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Carlo Fatuzzo (PPE-DE) till kommissionen
Ersättning till jordbrukare i gemenskapsprogrammen "Natura 2000"
E-1289/09
18 februari 2009
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Carlo Fatuzzo (PPE-DE) till kommissionen
Regleringsdammar för att förhindra översvämningar av Tagliamento-floden i regionen Friuli-Venezia Giulia
E-7061/08
19 december 2008
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Carlo Fatuzzo (PPE-DE) till kommissionen
En plats i varje kommun i medlemsstaterna som är uppkallad efter Europeiska unionen
E-6423/08
19 november 2008
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Carlo Fatuzzo (PPE-DE) till kommissionen
Export av rotsticklingar (unga vinstockar) från Italien till Folkrepubliken Kina
E-6422/08
19 november 2008
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Carlo Fatuzzo (PPE-DE) till kommissionen
Korridor 5, Lissabon-Kiev, fullbordande av anslutningsvägen Sequals-Gemona
E-4585/08
30 juli 2008
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Carlo Fatuzzo (PPE-DE) till kommissionen
EU:s medverkan i tunnelbygget mellan Val Tramontina (Pordenone, Italien) och Carnia (Udine, Italien)
P-5278/07
16 oktober 2007
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Carlo Fatuzzo (PPE-DE) till rådet
Utökning av direktiv 2003/59/EG till andra kategorier av yrkeutövare med andra körkort än C-, D- eller E-körkort
P-4918/07
28 september 2007
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Carlo Fatuzzo (PPE-DE) till kommissionen
Föroreningar i Gorizia från en fabrik i Slovenien
P-0099/07
11 januari 2007
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Carlo Fatuzzo (PPE-DE) till kommissionen
Den italienska statsbudgeten och Maastrichtkriterierna
P-4503/06
11 oktober 2006
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Carlo Fatuzzo (PPE-DE) till kommissionen
1 2
Rättsligt meddelande