Parlamentsfrågor
18 träff(ar) för "6:e valperioden, Fatuzzo Carlo"  
1 2
Väntetider för äldre personers ansökningar om tandprotes till den offentliga hälso- och sjukvården
E-3272/06
6 juli 2006
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Carlo Fatuzzo (PPE-DE) till kommissionen
Ingrid Betancourt bortförd i Colombia sedan den 23 februari 2002
P-2842/06
14 juni 2006
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Carlo Fatuzzo (PPE-DE) till rådet
Vägnätets skick samt skydd av befolkningen i Vivaro (Pordenone) - Italien
E-4390/05
15 november 2005
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Carlo Fatuzzo (PPE-DE) till kommissionen
Krav på märkningen "Made in..."
E-3348/05
15 september 2005
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Carlo Fatuzzo (PPE-DE)
Tryckning av 1-eurosedlar
E-3347/05
15 september 2005
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Carlo Fatuzzo (PPE-DE)
Samordning av europeiskt civilskydd
E-3346/05
15 september 2005
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Carlo Fatuzzo (PPE-DE)
Stopp för utnyttjandet av barnarbete
O-0038/05
16 mars 2005
html
MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT i enlighet med artikel 108 i arbetsordningen från Luca Romagnoli, Armando Dionisi, Luigi Cocilovo, Vittorio Prodi, Giulietto Chiesa, Patrizia Toia, Cristiana Muscardini, David Casa, Sepp Kusstatscher, Richard Falbr, María Valenciano Martínez-Orozco, Marianne Mikko, Romano La Russa, Alessandro Battilocchio, Zbigniew Zaleski, Roberta Angelilli, Francesco Musotto, Amalia Sartori, Sebastiano Musumeci, Alfonso Andria, Stefano Zappalà, Marek Czarnecki, Alessandro Foglietta, Giuseppe Castiglione, Ryszard Czarnecki, Gianni De Michelis, Carlo Fatuzzo, Fausto Correia, Karin Resetarits, Proinsias De Rossa, Adriana Poli Bortone, Emanuel Fernandes, Giuseppe Gargani, Giovanni Fava, Sergio Berlato, Alfredo Antoniozzi, Philip Claeys, Koenraad Dillen, Bruno Gollnisch, Carl Lang, Jean-Marie Le Pen, Fernand Le Rachinel, Jean-Claude Martinez, Andreas Mölzer, Lydia Schenardi och Frank Vanhecke till kommissionen
Förbränningsanläggning i Trento, Italien
P-0356/05
27 januari 2005
html
SKRIFTLIG FRÅGA från FATUZZO Carlo (PPE-DE) till kommissionen
1 2
Rättsligt meddelande