Parlamentní otázky
71 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, McAvan Linda"  
Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).
1 2 3 4 5 6 7 8
Results of investigation into higher ticket prices for non-Maltese EU citizens on Maltese public transport
E-004292/12
25 April 2012
html
Question for written answer by Linda McAvan (S&D) to the Commission
Závadné silikonové prsní implantáty od francouzské společnosti PIP: revize právních předpisů EU v oblasti zdravotnických prostředků
O-000101/12
18. dubna 2012
html
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Komisi
článek 115 jednacího řádu
pokládají Philippe Juvin a Thomas Ulmerza skupinu PPE, Linda McAvan a Gilles Pargneauxza skupinu S&D, Corinne Lepage a Antonyia Parvanovaza skupinu ALDE, Margrete Auken a Michèle Rivasiza skupinu Verts/ALE, Marina Yannakoudakisza skupinu ECR, Marisa Matiasza skupinu GUE/NGL a Oreste Rossiza skupinu EFD
Massacre in Ethiopia
E-003661/12
11 April 2012
html
Question for written answer by Linda McAvan (S&D) to the Commission
VP/HR - Gao Zhisheng and human rights in China
E-003230/12
26 March 2012
html
Question for written answer by Linda McAvan (S&D) to the Commission
Windows 8 and smartphones - concern that Microsoft is abusing its dominant market position
E-003229/12
26 March 2012
html
Question for written answer by Linda McAvan (S&D) to the Commission
Tourism accommodation safety
E-002862/2012
14 March 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D)
VAT on fuel used by air ambulance charities
P-002069/2012
22 February 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D)
VP/HR - Children shot in Gaza
E-001674/12
10 February 2012
html
Question for written answer by Linda McAvan (S&D) to the Commission
Equal treatment of non-Italian university lecturers in Italy - Gelmini report and follow-up
E-012421/2011
19 December 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D)
Allergic reactions to PPD in hair dye
E-011290/2011
23 November 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Arlene McCarthy (S&D), Linda McAvan (S&D)
1 2 3 4 5 6 7 8
Právní upozornění