Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
71 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, McAvan Linda"  
1 2 3 4 5 6 7 8
Δικαιώματα πολιτών τρίτων χωρών που απασχολούνται σε οχηματαγωγά πλοία τα οποία λειτουργούν εντός ΕΕ
P-4539/09
14 Σεπτεμβρίου 2009
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Linda McAvan (S-D) προς την Επιτροπή
1 2 3 4 5 6 7 8
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου