Parlamendi esitatud küsimused
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, McAvan Linda" kohta leiti 71 vaste(t)  
Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).
1 2 3 4 5 6 7 8
Results of investigation into higher ticket prices for non-Maltese EU citizens on Maltese public transport
E-004292/12
25 April 2012
html
Question for written answer by Linda McAvan (S&D) to the Commission
Prantsuse ettevõtte PIP valmistatud silikoongeeli sisaldavad defektsed rinnaimplantaadid - meditsiiniseadmeid käsitlevate ELi õigusaktide läbivaatamine
O-000101/12
18. aprill 2012
html
Suuliselt vastatav küsimus
komisjonile
Kodukorra artikkel 115
esitaja: Philippe Juvin ja Thomas Ulmerfraktsiooni PPE nimel, Linda McAvan ja Gilles Pargneauxfraktsiooni S&D nimel, Corinne Lepage ja Antonyia Parvanovafraktsiooni ALDE nimel, Margrete Auken ja Michèle Rivasifraktsiooni Verts/ALE nimel, Marina Yannakoudakisfraktsiooni ECR nimel, Marisa Matiasfraktsiooni GUE/NGL nimel, ja Oreste Rossifraktsiooni EFD nimel
Massacre in Ethiopia
E-003661/12
11 April 2012
html
Question for written answer by Linda McAvan (S&D) to the Commission
VP/HR - Gao Zhisheng and human rights in China
E-003230/12
26 March 2012
html
Question for written answer by Linda McAvan (S&D) to the Commission
Windows 8 and smartphones - concern that Microsoft is abusing its dominant market position
E-003229/12
26 March 2012
html
Question for written answer by Linda McAvan (S&D) to the Commission
Tourism accommodation safety
E-002862/2012
14 March 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D)
VAT on fuel used by air ambulance charities
P-002069/2012
22 February 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D)
VP/HR - Children shot in Gaza
E-001674/12
10 February 2012
html
Question for written answer by Linda McAvan (S&D) to the Commission
Equal treatment of non-Italian university lecturers in Italy - Gelmini report and follow-up
E-012421/2011
19 December 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D)
Allergic reactions to PPD in hair dye
E-011290/2011
23 November 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Arlene McCarthy (S&D), Linda McAvan (S&D)
1 2 3 4 5 6 7 8
Õigusalane teave