Parlamenti kérdések
71 találat a következőre: "7. ciklus, McAvan Linda"  
Az Ön által választott nyelven nem elérhető dokumentumok esetében a keresés automatikusan felajánl egy másik nyelvi változatot, amelyet egy, a javasolt nyelvi változat rövidítésével ellátott ikon jelez (pl.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8
Revision of Directive 94/62 EC on Packaging and Packaging Waste and a ban on plastic carrier bags
E-011270/2011
23 November 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Vittorio Prodi (S&D), Sonia Alfano (ALDE), Pino Arlacchi (S&D), Kriton Arsenis (S&D), Francesca Balzani (S&D), Luigi Berlinguer (S&D), Rita Borsellino (S&D), Salvatore Caronna (S&D), Sergio Gaetano Cofferati (S&D), Silvia Costa (S&D), Andrea Cozzolino (S&D), Rosario Crocetta (S&D), Francesco De Angelis (S&D), Paolo De Castro (S&D), Leonardo Domenici (S&D), Edite Estrela (S&D), Eider Gardiazábal Rubial (S&D), Roberto Gualtieri (S&D), Vincenzo Iovine (ALDE), Karin Kadenbach (S&D), Linda McAvan (S&D), Judith A. Merkies (S&D), Guido Milana (S&D), Pier Antonio Panzeri (S&D), Andres Perello Rodriguez (S&D), Mario Pirillo (S&D), Gianni Pittella (S&D), Rovana Plumb (S&D), Pavel Poc (S&D), Niccolò Rinaldi (ALDE), Daciana Octavia Sârbu (S&D), David-Maria Sassoli (S&D), Debora Serracchiani (S&D), Catherine Stihler (S&D), Gianluca Susta (S&D), Claudiu Ciprian Tănăsescu (S&D), Patrizia Toia (S&D), Giommaria Uggias (ALDE), Gianni Vattimo (ALDE), Andrea Zanoni (ALDE)
Az EU álláspontja és kötelezettségvállalása a nem fertőző betegségek megelőzéséről és ellenőrzéséről szóló magas szintű ENSZ-találkozóra vonatkozóan
O-000187/2011
2011. szeptember 5.
html
Szóbeli választ igénylő kérdés:
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 115. cikke
Antonyia Parvanova, Baroness Sarah Ludford, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében
Linda McAvan, a(z) S&D képviselőcsoport nevében
Michèle Rivasi, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Peter Liese, a(z) PPE képviselőcsoport nevében
Marina Yannakoudakis, a(z) ECR képviselőcsoport nevében
Glyphosate
E-007708/2011
1 August 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D)
Prisoners of conscience held in Laos
E-007545/2011
20 July 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D)
Council Directive concerning equal pay, in relation to equal prize funds for professional sporting activities
E-007401/2011
18 July 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D)
GMOs - recent study on Bt toxins
E-006663/2011
28 June 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D)
Results of investigation into higher ticket prices for non-Maltese EU citizens on Maltese public transport
E-005129/2011
17 May 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D)
Decline in lion population - Wildlife Trade Regulation
E-005025/2011
12 May 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D)
Implementation of Directive 1999/22/EC relating to the keeping of wild animals in zoos
E-004700/2011
5 May 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D), Martin Callanan (ECR), Nessa Childers (S&D), Chris Davies (ALDE), Julie Girling (ECR), Dan Jørgensen (S&D), Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), Sirpa Pietikäinen (PPE), Vittorio Prodi (S&D), Carl Schlyter (Verts/ALE), Daciana Octavia Sârbu (S&D)
Az üzemanyagok minőségéről szóló irányelv végrehajtása, beleértve a kátrányhomokra és az olajpalára vonatkozó uniós alapértéket
O-000058/2011
2011. március 18.
html
Szóbeli választ igénylő kérdés:
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 115. cikke
Linda McAvan, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében
1 2 3 4 5 6 7 8
Jogi nyilatkozat