Parlamenti kérdések
71 találat a következőre: "7. ciklus, McAvan Linda"  
Az Ön által választott nyelven nem elérhető dokumentumok esetében a keresés automatikusan felajánl egy másik nyelvi változatot, amelyet egy, a javasolt nyelvi változat rövidítésével ellátott ikon jelez (pl.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8
Attacks on the Ahmadi Muslim community in Indonesia
E-001836/2011
17 February 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D)
Delayed Publishing of Indoor Air Quality Report
E-001255/2011
4 February 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D)
Higher ticket prices for non-Maltese EU citizens on Maltese public transport
E-001076/2011
1 February 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D)
Segregation of Roma children in education
E-000328/2011
14 January 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D)
A dioxintartalmú állati takarmányra vonatkozó botrány Németországban
O-000007/2011
2011. január 12.
html
Szóbeli választ igénylő kérdés:
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 115. cikke
Ulrike Rodust, Luis Manuel Capoulas Santos, Paolo De Castro, Linda McAvan, Jo Leinen, a(z) S&D képviselőcsoport nevében
Reaction of Spain to ECJ ruling on Capital Gains Tax
E-000074/2011
10 January 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D)
The labelling of horticultural products containing peat
P-011314/2010
20 December 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D)
Tuberculosis: European and Developing Countries Clinical Trials Partnership
E-011109/2010
15 December 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Bart Staes (Verts/ALE), Alf Svensson (PPE), Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), Nirj Deva (ECR), Linda McAvan (S&D), Keith Taylor (Verts/ALE), Jim Higgins (PPE), Pavel Poc (S&D), Eva Joly (Verts/ALE), Ioannis A. Tsoukalas (PPE), Nessa Childers (S&D), Judith Sargentini (Verts/ALE), Michael Cashman (S&D), Bill Newton Dunn (ALDE), Peter Skinner (S&D), Fiona Hall (ALDE), Gay Mitchell (PPE), Catherine Bearder (ALDE), Bairbre de Brún (GUE/NGL), Eija-Riitta Korhola (PPE), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Eleni Theocharous (PPE), Silvana Koch-Mehrin (ALDE), Michèle Rivasi (Verts/ALE), Nuno Melo (PPE), Cristian Silviu Buşoi (ALDE), Maurice Ponga (PPE)
A MAL Zrt. ajkai alumíniumgyárában tárolt anyagok jellege és a vállalat jelenlegi működése
E-011083/2010
2010. december 14.
html
Írásbeli választ igénylő kérdés:
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 117. cikke
Csaba Sándor Tabajdi (S&D), Daciana Octavia Sârbu (S&D), Linda McAvan (S&D), Satu Hassi (Verts/ALE)
Reform of cotton subsidies in post-2012 CAP
E-011059/2010
14 December 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D)
1 2 3 4 5 6 7 8
Jogi nyilatkozat