Parlamentiniai klausimai
Rezultatas (-ai) "71" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, McAvan Linda"  
Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.
1 2 3 4 5 6 7 8
Results of investigation into higher ticket prices for non-Maltese EU citizens on Maltese public transport
E-004292/12
25 April 2012
html
Question for written answer by Linda McAvan (S&D) to the Commission
Nekokybiški Prancūzijos įmonės PIP pagaminti silikoninio gelio krūtų implantai. ES teisės aktų dėl medicinos prietaisų persvarstymas
O-000101/12
2012 m. balandžio 18 d.
html
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
pateikė Philippe Juvin ir Thomas UlmerPPE frakcijos vardu, Linda McAvan ir Gilles PargneauxS&D frakcijos vardu, Corinne Lepage ir Antonyia ParvanovaALDE frakcijos vardu, Margrete Auken ir Michèle RivasiVerts/ALE frakcijos vardu, Marina YannakoudakisECR frakcijos vardu, Marisa MatiasGUE/NGL frakcijos vardu ir Oreste RossiEFD frakcijos vardu
Massacre in Ethiopia
E-003661/12
11 April 2012
html
Question for written answer by Linda McAvan (S&D) to the Commission
VP/HR - Gao Zhisheng and human rights in China
E-003230/12
26 March 2012
html
Question for written answer by Linda McAvan (S&D) to the Commission
Windows 8 and smartphones - concern that Microsoft is abusing its dominant market position
E-003229/12
26 March 2012
html
Question for written answer by Linda McAvan (S&D) to the Commission
Tourism accommodation safety
E-002862/2012
14 March 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D)
VAT on fuel used by air ambulance charities
P-002069/2012
22 February 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D)
VP/HR - Children shot in Gaza
E-001674/12
10 February 2012
html
Question for written answer by Linda McAvan (S&D) to the Commission
Equal treatment of non-Italian university lecturers in Italy - Gelmini report and follow-up
E-012421/2011
19 December 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D)
Allergic reactions to PPD in hair dye
E-011290/2011
23 November 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Arlene McCarthy (S&D), Linda McAvan (S&D)
1 2 3 4 5 6 7 8
Teisinis pranešimas