Deputātu jautājumi
Meklēšanas rezultāti: 71 ar "7. parlamentārais sasaukums, McAvan Linda"  
Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8
Results of investigation into higher ticket prices for non-Maltese EU citizens on Maltese public transport
E-004292/12
25 April 2012
html
Question for written answer by Linda McAvan (S&D) to the Commission
Francijas uzņēmuma PIP ražotie bojātie silikona gēla krūšu implanti - ES tiesību aktu par medicīnas ierīcēm pārskatīšana
O-000101/12
2012. gada 18. aprīļa
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Iesnieguši Philippe Juvin un Thomas UlmerPPE grupas vārdā, Linda McAvan un Gilles PargneauxS&D grupas vārdā, Corinne Lepage un Antonyia ParvanovaALDE grupas vārdā, Margrete Auken un Michèle RivasiVerts/ALE grupas vārdā, Marina YannakoudakisECR grupas vārdā, Marisa MatiasGUE/NGL grupas vārdā un Oreste RossiEFD grupas vārdā
Massacre in Ethiopia
E-003661/12
11 April 2012
html
Question for written answer by Linda McAvan (S&D) to the Commission
VP/HR - Gao Zhisheng and human rights in China
E-003230/12
26 March 2012
html
Question for written answer by Linda McAvan (S&D) to the Commission
Windows 8 and smartphones - concern that Microsoft is abusing its dominant market position
E-003229/12
26 March 2012
html
Question for written answer by Linda McAvan (S&D) to the Commission
Tourism accommodation safety
E-002862/2012
14 March 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D)
VAT on fuel used by air ambulance charities
P-002069/2012
22 February 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D)
VP/HR - Children shot in Gaza
E-001674/12
10 February 2012
html
Question for written answer by Linda McAvan (S&D) to the Commission
Equal treatment of non-Italian university lecturers in Italy - Gelmini report and follow-up
E-012421/2011
19 December 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D)
Allergic reactions to PPD in hair dye
E-011290/2011
23 November 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Arlene McCarthy (S&D), Linda McAvan (S&D)
1 2 3 4 5 6 7 8
Juridisks paziņojums