Parlementaire vragen
71 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, McAvan Linda"  
Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).
1 2 3 4 5 6 7 8
Results of investigation into higher ticket prices for non-Maltese EU citizens on Maltese public transport
E-004292/12
25 April 2012
html
Question for written answer by Linda McAvan (S&D) to the Commission
Ondeugdelijke siliconen implantaten van het Franse bedrijf PIP - herziening van de regelgeving betreffende medische hulpmiddelen
O-000101/12
18 april 2012
html
Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 115 van het Reglement
van Philippe Juvin en Thomas Ulmernamens de PPE-Fractie, Linda McAvan en Gilles Pargneauxnamens de S&D-Fractie, Corinne Lepage en Antonyia Parvanovanamens de ALDE-Fractie, Margrete Auken en Michèle Rivasinamens de Verts/ALE-Fractie, Marina Yannakoudakisnamens de ECR-Fractie, Marisa Matiasnamens de GUE/NGL-Fractie, en Oreste Rossinamens de EFD-Fractie
Massacre in Ethiopia
E-003661/12
11 April 2012
html
Question for written answer by Linda McAvan (S&D) to the Commission
VP/HR - Gao Zhisheng and human rights in China
E-003230/12
26 March 2012
html
Question for written answer by Linda McAvan (S&D) to the Commission
Windows 8 and smartphones - concern that Microsoft is abusing its dominant market position
E-003229/12
26 March 2012
html
Question for written answer by Linda McAvan (S&D) to the Commission
Tourism accommodation safety
E-002862/2012
14 March 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D)
VAT on fuel used by air ambulance charities
P-002069/2012
22 February 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D)
VP/HR - Children shot in Gaza
E-001674/12
10 February 2012
html
Question for written answer by Linda McAvan (S&D) to the Commission
Gelijke behandeling van niet-Italiaanse docenten in Italië - Gelmini-verslag & follow-up
E-012421/2011
19 december 2011
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Linda McAvan (S&D)
Allergische reacties op PPD in haarkleurmiddelen
E-011290/2011
23 november 2011
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Arlene McCarthy (S&D), Linda McAvan (S&D)
1 2 3 4 5 6 7 8
Juridische mededeling