Parlementaire vragen
71 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, McAvan Linda"  
1 2 3 4 5 6 7 8
Ontoereikende tenuitvoerlegging van EU-Kaderbesluit 2001/220/JBZ inzake de status van het slachtoffer
E-010793/2010
8 december 2010
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Linda McAvan (S&D)
Gemeenschappelijke minimumveiligheidsnormen in Europese hotels
E-010548/2010
3 december 2010
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Linda McAvan (S&D), Brian Simpson (S&D)
Informatie over de katoensubsidies van de EU
P-010268/2010
24 november 2010
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Linda McAvan (S&D)
Aanvullende vraag inzake innovatieve financiering om ontdekkingen uit de EU te vertalen naar wereldwijd verkrijgbare vaccins om tuberculose uit te bannen en bij te dragen aan de EU 2020-doelstellingen
E-9505/2010
4 november 2010
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Antonyia Parvanova (ALDE), Linda McAvan (S&D), Françoise Grossetête (PPE), Jorgo Chatzimarkakis (ALDE), Kathleen Van Brempt (S&D), Bart Staes (Verts/ALE), Richard Howitt (S&D)
Leiderschap en maatregelen van de Commissie op het gebied van voeding
E-9369/2010
29 oktober 2010
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Fiona Hall (ALDE), Mairead McGuinness (PPE), Linda McAvan (S&D)
Opiaten met gereguleerde afgifte
E-8878/2010
18 oktober 2010
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Linda McAvan (S&D)
Ramp met rode modder in Hongarije
O-0156/2010
13 oktober 2010
html
Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 115 van het Reglement
Csaba Sándor Tabajdi, Linda McAvan, Judith A. Merkies, Hannes Swoboda, Jo Leinen, namens de S&D-Fractie
De etikettering van tuinbouwproducten die turf bevatten
E-8636/2010
12 oktober 2010
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Linda McAvan (S&D)
Inzichtelijkheid van de prijzen van medicijnen
E-8490/2010
8 oktober 2010
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Linda McAvan (S&D)
Het EU-verbod op eieren van batterijkippen
P-8068/2010
29 september 2010
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Linda McAvan (S&D)
1 2 3 4 5 6 7 8
Juridische mededeling