Interpelacje
Znaleziono 71 wynik(-i) dla "7 kadencja, McAvan Linda"  
Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8
Promoting research into the experimental off-label use of medicines
P-005136/2014
17 April 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D)
VP/HR - Colombia - Indigenous people at risk of disappearance
E-004797/2014
15 April 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Jürgen Klute (GUE/NGL), Norbert Neuser (S&D), Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), Catherine Grèze (Verts/ALE), Helmut Scholz (GUE/NGL), Martin Häusling (Verts/ALE), Willy Meyer (GUE/NGL), Andrés Perelló Rodríguez (S&D), Linda McAvan (S&D), Gesine Meissner (ALDE), Ana Gomes (S&D)
Leisure credit schemes
E-001595/2014
13 February 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D), Catherine Stihler (S&D)
Ekstremalne warunki pogodowe na europejskim wybrzeżu Atlantyku i na wyspie Reunion
O-000009/2014
15 stycznia 2014
html
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
Patrice Tirolien, Isabelle Thomas, Linda McAvan, Constanze Angela Krehl, Derek Vaughan, w imieniu grupy S&D
VP/HR - Ongoing imprisonment in the Lao People's Democratic Republic
E-013168/2013
19 November 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D)
Sambuca and the spirit drinks regulation
E-012362/2013
31 October 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D)
Sustainable consumption and production
E-008941/2013
22 July 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D)
Hague Convention on Child Abduction
P-008177/2013
9 July 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D)
Everything But Arms agreement with Cambodia and human rights
E-004929/2013
6 May 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D), David Martin (S&D), Michael Cashman (S&D)
VP/HR - Somalia - abuse against displaced persons
E-004690/2013
26 April 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D)
1 2 3 4 5 6 7 8
Informacja prawna