Interpelacje
Znaleziono 71 wynik(-i) dla "7 kadencja, McAvan Linda"  
Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8
Results of investigation into higher ticket prices for non-Maltese EU citizens on Maltese public transport
E-004292/12
25 April 2012
html
Question for written answer by Linda McAvan (S&D) to the Commission
Wadliwe silikonowe implanty piersi wyprodukowane przez francuską firmę PIP: zmiana ustawodawstwa dotyczącego wyrobów medycznych
O-000101/12
18 kwietnia 2012
html
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
skierowane przez: Philippe Juvin oraz Thomas Ulmerw imieniu grupy PPE, Linda McAvan oraz Gilles Pargneauxw imieniu grupy S&D, Corinne Lepage oraz Antonyia Parvanovaw imieniu grupy ALDE, Margrete Auken oraz Michèle Rivasiw imieniu grupy Verts/ALE, Marina Yannakoudakisw imieniu grupy ECR, Marisa Matiasw imieniu grupy GUE/NGL oraz Oreste Rossiw imieniu grupy EFD
Massacre in Ethiopia
E-003661/12
11 April 2012
html
Question for written answer by Linda McAvan (S&D) to the Commission
VP/HR - Gao Zhisheng and human rights in China
E-003230/12
26 March 2012
html
Question for written answer by Linda McAvan (S&D) to the Commission
Windows 8 and smartphones - concern that Microsoft is abusing its dominant market position
E-003229/12
26 March 2012
html
Question for written answer by Linda McAvan (S&D) to the Commission
Tourism accommodation safety
E-002862/2012
14 March 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D)
VAT on fuel used by air ambulance charities
P-002069/2012
22 February 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D)
VP/HR - Children shot in Gaza
E-001674/12
10 February 2012
html
Question for written answer by Linda McAvan (S&D) to the Commission
Equal treatment of non-Italian university lecturers in Italy - Gelmini report and follow-up
E-012421/2011
19 December 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D)
Allergic reactions to PPD in hair dye
E-011290/2011
23 November 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Arlene McCarthy (S&D), Linda McAvan (S&D)
1 2 3 4 5 6 7 8
Informacja prawna