Întrebări parlamentare
71 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 7-a legislatură, McAvan Linda"  
Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8
Promoting research into the experimental off-label use of medicines
P-005136/2014
17 April 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D)
VP/HR - Colombia - Indigenous people at risk of disappearance
E-004797/2014
15 April 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Jürgen Klute (GUE/NGL), Norbert Neuser (S&D), Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), Catherine Grèze (Verts/ALE), Helmut Scholz (GUE/NGL), Martin Häusling (Verts/ALE), Willy Meyer (GUE/NGL), Andrés Perelló Rodríguez (S&D), Linda McAvan (S&D), Gesine Meissner (ALDE), Ana Gomes (S&D)
Leisure credit schemes
E-001595/2014
13 February 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D), Catherine Stihler (S&D)
Condiții meteo extreme pe coasta atlantică a Europei și pe insula Réunion
O-000009/2014
15 ianuarie 2014
html
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Comisiei
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Patrice Tirolien, Isabelle Thomas, Linda McAvan, Constanze Angela Krehl, Derek Vaughan, în numele Grupului S&D
VP/HR - Ongoing imprisonment in the Lao People's Democratic Republic
E-013168/2013
19 November 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D)
Sambuca and the spirit drinks regulation
E-012362/2013
31 October 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D)
Sustainable consumption and production
E-008941/2013
22 July 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D)
Hague Convention on Child Abduction
P-008177/2013
9 July 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D)
Everything But Arms agreement with Cambodia and human rights
E-004929/2013
6 May 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D), David Martin (S&D), Michael Cashman (S&D)
VP/HR - Somalia - abuse against displaced persons
E-004690/2013
26 April 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D)
1 2 3 4 5 6 7 8
Notă juridică