Întrebări parlamentare
71 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 7-a legislatură, McAvan Linda"  
Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8
Insufficient implementation of EU Framework Decision 2001/220/JHA on victims' rights
E-010793/2010
8 December 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D)
Common minimum safety standards in European hotel accommodation
E-010548/2010
3 December 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D), Brian Simpson (S&D)
EU cotton subsidies information
P-010268/2010
24 November 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D)
Follow-up question concerning innovative funding to translate EU discoveries into worldwide-accessible vaccines to eliminate tuberculosis and contribute to EU 2020 goals
E-9505/2010
4 November 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Antonyia Parvanova (ALDE), Linda McAvan (S&D), Françoise Grossetête (PPE), Jorgo Chatzimarkakis (ALDE), Kathleen Van Brempt (S&D), Bart Staes (Verts/ALE), Richard Howitt (S&D)
European Commission leadership and action on nutrition
E-9369/2010
29 October 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Fiona Hall (ALDE), Mairead McGuinness (PPE), Linda McAvan (S&D)
Prolonged-release opioids
E-8878/2010
18 October 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D)
Dezastrul provocat de noroiul roşu toxic în Ungaria
O-0156/2010
13 octombrie 2010
html
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Comisiei
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Csaba Sándor Tabajdi, Linda McAvan, Judith A. Merkies, Hannes Swoboda, Jo Leinen, în numele Grupului S&D
The labelling of horticultural products containing peat
E-8636/2010
12 October 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D)
Transparency of drug prices
E-8490/2010
8 October 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D)
The EU ban on battery-farmed eggs
P-8068/2010
29 September 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D)
1 2 3 4 5 6 7 8
Notă juridică