Parlamentsfrågor
71 träff(ar) för "7:e valperioden, McAvan Linda"  
Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).
1 2 3 4 5 6 7 8
Promoting research into the experimental off-label use of medicines
P-005136/2014
17 April 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D)
VP/HR - Colombia - Indigenous people at risk of disappearance
E-004797/2014
15 April 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Jürgen Klute (GUE/NGL), Norbert Neuser (S&D), Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), Catherine Grèze (Verts/ALE), Helmut Scholz (GUE/NGL), Martin Häusling (Verts/ALE), Willy Meyer (GUE/NGL), Andrés Perelló Rodríguez (S&D), Linda McAvan (S&D), Gesine Meissner (ALDE), Ana Gomes (S&D)
Leisure credit schemes
E-001595/2014
13 February 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D), Catherine Stihler (S&D)
De extrema väderförhållandena längs den europeiska Atlantkusten och på ön Réunion
O-000009/2014
15 januari 2014
html
Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Patrice Tirolien, Isabelle Thomas, Linda McAvan, Constanze Angela Krehl, Derek Vaughan, för S&D-gruppen
VP/HR - Ongoing imprisonment in the Lao People's Democratic Republic
E-013168/2013
19 November 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D)
Sambuca and the spirit drinks regulation
E-012362/2013
31 October 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D)
Sustainable consumption and production
E-008941/2013
22 July 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D)
Hague Convention on Child Abduction
P-008177/2013
9 July 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D)
Everything But Arms agreement with Cambodia and human rights
E-004929/2013
6 May 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D), David Martin (S&D), Michael Cashman (S&D)
VP/HR - Somalia - abuse against displaced persons
E-004690/2013
26 April 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D)
1 2 3 4 5 6 7 8
Rättsligt meddelande