Parlamentsfrågor
71 träff(ar) för "7:e valperioden, McAvan Linda"  
Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).
1 2 3 4 5 6 7 8
Results of investigation into higher ticket prices for non-Maltese EU citizens on Maltese public transport
E-004292/12
25 April 2012
html
Question for written answer by Linda McAvan (S&D) to the Commission
Defekta silikongelfyllda bröstimplantat från det franska företaget PIP - översyn av lagstiftningen om medicintekniska produkter
O-000101/12
18 april 2012
html
Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
från Philippe Juvin och Thomas Ulmerför PPE-gruppen, Linda McAvan och Gilles Pargneauxför S&D-gruppen, Corinne Lepage och Antonyia Parvanovaför ALDE-gruppen, Margrete Auken och Michèle Rivasiför Verts/ALE-gruppen, Marina Yannakoudakisför ECR-gruppen, Marisa Matiasför GUE/NGL-gruppen, och Oreste Rossiför EFD-gruppen
Massacre in Ethiopia
E-003661/12
11 April 2012
html
Question for written answer by Linda McAvan (S&D) to the Commission
VP/HR - Gao Zhisheng and human rights in China
E-003230/12
26 March 2012
html
Question for written answer by Linda McAvan (S&D) to the Commission
Windows 8 and smartphones - concern that Microsoft is abusing its dominant market position
E-003229/12
26 March 2012
html
Question for written answer by Linda McAvan (S&D) to the Commission
Tourism accommodation safety
E-002862/2012
14 March 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D)
VAT on fuel used by air ambulance charities
P-002069/2012
22 February 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D)
VP/HR - Children shot in Gaza
E-001674/12
10 February 2012
html
Question for written answer by Linda McAvan (S&D) to the Commission
Likabehandling av icke-italienska universitetslektorer i Italien - Gelmini-rapporten och dess uppföljning
E-012421/2011
19 december 2011
html
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Linda McAvan (S&D)
Allergiska reaktioner på PPD i hårfärgningsmedel
E-011290/2011
23 november 2011
html
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Arlene McCarthy (S&D), Linda McAvan (S&D)
1 2 3 4 5 6 7 8
Rättsligt meddelande