Parlamentsfrågor
71 träff(ar) för "7:e valperioden, McAvan Linda"  
1 2 3 4 5 6 7 8
Anställningsrättigheter för tredjelandsmedborgare anställda på färjor i trafik inom EU
P-4539/09
14 september 2009
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Linda McAvan (S-D) till kommissionen
1 2 3 4 5 6 7 8
Rättsligt meddelande